Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto OECM-selvitykseen

Muut luonnonsuojelua edistävät alueet kuin suojelualueet. Niiden tilastoinnista on kyse OECM-selvityksessä. Liitto suhtautui ympäristöhallinnon selvitykseen myönteisesti.

Kansallispuisto
Suojelualueet ovat luonnonsuojelumme selkäranka. TVe/SLL

8.12.2021

Luonnonsuojeluliiton lausunto OECM-selvitykseen

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä selvitys on hyvä pohja jatkotyölle.

Varsinaisten suojelualueiden perustamisen pitää toki olla ensisijaista ja OECM-alueet vasta toissijaisia. OECM voi saada toimijoita miettimään mitä voisivat tehdä luonnonarvojen hyväksi, laadullistamaan ja syventämään alueiden suojelua ja hoitoa.

Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää nimetä OECM:ksi kohteet, joissa luontoarvojen suunnitelmallinen turvaaminen ja paikkatieto ovat kunnossa. Muita potentiaalisia alueita voidaan kehittää jatkohankeella.

OECM:ssä tulee ennalta ehkäistä ns. “paperpark”-vaara: minkäänlaiseen suojelutilastointiin ei pidä laskea turvaltaan liian epävarmaa ja väliaikaista.

1-KORI

OECM-alueiden suurin potentiaali on nyt Metsähallituksen alue-ekologisilla kohteilla. Niiden laadullistaminen on tärkeää: esimerkiksi myrskylahopuun poisto niiltä on haitallista ja pitää kieltää tarvittaessa metsätuholain muutoksella.

Ulkoilulaki pitää uusia, jotta retkeilyalueiden luonnolle saadaan kunnon suoja ja kansalaisten ympäristöoikeudet turvaavat menettelyt (PL 20 §).

Metsähallituksen hallinnassa olevien tutkimusmetsien luonto ei läheskään aina ole suojassa, tässä on paljon kehitettävää.

Metsälain 10 §:n kohteita tulee jatkossa laajentaa ja pienialaisuus poistaa.

Kaavoissa on paljon OECM-potentiaalia. Niiden suojelumääräyksien tehostamishanke on paikallaan. Erityisesti on tarpeen saada maisematyöluvat takaisin yleiskaavojen MY, MU ja M/luo-kohteisiin KRL-uudistuksessa (215 §).

2-KORI

Kansallisissa kaupunkipuistoissa olisi suojelutehojen kehittämishanke paikallaan. Niiden perustamisedellytyksiin kannattaa lisätä uudessa KRL:ssa 78 §:n loppuun “taikka alueita, joiden erityisten arvojen säilyttäminen on lainsäädännöllä turvattu”.

Vanhat suojeluohjelmakohteet ja Natura-kohteet tulee toteuttaa suojelualueina.

IBA, FINIBA, MAALI, EMMA – suojelun kehittämisohjelma paikallaan

Kaavojen ge-kohteet eivät tällä hetkellä ole oikeasti suojeltuja (KHO:2016:93). Tätä pitäisi meneillään olevassa KRL-uudistuksessa kehittää niin, että maakuntakaavakin pitää ottaa huomioon kokonaisuudessaan maa-aineslain mukaisia lupia annettaessa.

Riistakosteikkojen (SOTKA ym.) suojelun suppeuden lisäksi niiden ongelma on väliaikaisuus. Tässä olisi suojelun syventämishankkeen paikka.

3-KORI

3-korin olisi tosi paljon tehostettavaa ennen kuin ne voisi laskea mukaan.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa