Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021–2022

Luonnonsuojeluliitto tuomitsee lausunnossaan suden metsästyksen aloittamisen ennenaikaisena.

Kuva: Riku Lumiaro

8.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 1.11.2021 Dnro VN/27690/2021

Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021–2022

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto on ollut tyytyväinen monissa suden suojelun työryhmissä aikaisemmin kehittyneestä luottamuksesta ja yhteistyöstä. Meidän tavoitteenamme on rakentava ja ratkaisukeskeinen yhteistyö suotuisalla suojelutasolla olevan susikannan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ministeriön ehdotus suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi talvella 2021-2022 uhkaa tätä kehitystä ja on ennenaikaista hötkyilyä.

Suden kannanhoidollista metsästystä ei vielä tule aloittaa

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että Suomen susikanta on kasvanut viime vuosina odotetun kaltaisesti. Susia on nyt enemmän kuin yli sataan vuoteen.

Suomen luonnonsuojeluliitto osallistui laajapohjaisen, niin sanotun suden kannanhoidollisen metsästyksen työryhmän ja sen ohjausryhmän työskentelyyn. Kaikki ohjausryhmässä mukana olleet tahot sitoutuivat siihen, että susikanta saatetaan suotuisan suojelun tasolle.

Työryhmän työskentely lähtökohta oli se, että suden kannanhoidollista metsästystä ei Suomessa aloiteta ennen kuin susikanta on suotuisalla suojelutasolla ja että Luonnonvarakeskus Luke on tuottanut tieteellisen raportin susikannasta suojelutason suotuisuuden todentamiseksi. Taustalla tässä on EU-tuomioistuimen kannanhoidollista metsästystä koskeva päätös, johon liittyy muitakin reunaehtoja kuin susikannan suotuisan suojelutason saavuttaminen.

Suotuisan suojelun taso tarkoittaa sitä, että laji kykenee säilymään elinkelpoisena osana elinympäristöään, se on tasaisesti jakaantunut esiintymisalueellaan eikä sen geneettinen perimä kapene. Kyse ei siis ole pelkästään esimerkiksi susikannan koosta.

Luonnonvarakeskus Luke antoi 2.9.2021 väliraportin susikannan suotuisan suojelutason viitearvojen määrittelystä. Väliraportissa todettiin ”Genetiikkaan liittyvät alustavat tulokset osoittavat Suomen nykyisen susikannan olevan liian pieni säilyäkseen geneettisesti elinvoimaisena edes melko lyhyellä (17 v.) aikavälillä. Huolimatta yhteydestä Venäjän susikantaan Suomen susien perinnöllinen monimuotoisuus on viime vuosina pienentynyt. Geneettinen monimuotoisuus on Lounais-Suomessa vähäisempää kuin Itä-Suomessa, ja susikannan painopisteen siirtyminen Länsi-Suomeen heijastuu koko maata koskeviin tunnuslukuihin. Tämä osoittaa, että susien tulomuutto Venäjältä ei riitä kumoamaan pienessä populaatiossa tapahtuvaa perinnöllisen muuntelun menetystä.”

Luken työ on vielä kesken suotuisan suojelutason viitearvojen määrittelyn osalta ja se valmistuu vasta vuoden päästä 2022 syksyllä. Luonnonsuojeluliiton mielestä suden kannanhoidollista metsästystä ei siten tule kiirehtiä työn keskeneräisyyden vuoksi eikä kiintiötä talvelle 2021-2022 voida antaa.

Susikannan kasvusta huolimatta susivahingot eivät ole merkittävästi kasvaneet. Kotieläinten suojaus on parantunut muun muassa SusiLife -hankkeen ansiosta. Susien mahdollisesti aiheuttamiin toistuviin kotieläinvahinkoihin voidaan puuttua poikkeusluvilla, ellei muita ratkaisuja ole.

Luonnonsuojeluliiton mukaan kiintiötä enintään 20 suden metsästämiseksi poronhoitoalueen eteläpuolella ei tule antaa. Jos jokin kiintiö kuitenkin päädyttäisiin antamaan, siitä tulee vähentää kaikki muu ihmisen aiheuttama susien kuolleisuus täysimääräisesti.

Lisätietoja

– puheenjohtaja Harri Hölttä, puhelin 040 722 9224

– ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä Tapani Veistola

puheenjohtaja ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa