Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt kiirehtivät luon­non­suo­je­lu­lain hyväksymistä

Luonnonsuojeluliitto ja WWF kannattavat luonnonsuojelulain viemistä eduskuntaan, vaikka lakiluonnos ei ole täydellinen. Järjestöt esittivät parannusesityksiä jatkovalmisteluun valtioneuvostossa ja eduskunnassa.

Kuvassa näkyy vihreä pylvääseen kiinnitetty merkki, jossa lukee
Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

Luonnonsuojelulain uudistuksen työryhmien työ päättyi tiistaina. Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi pitävät tärkeänä lain kiireellistä käsittelyä valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Järjestöt eivät jättäneet lakiluonnokseen eriäviä mielipiteitä, mutta antoivat parannusesityksensä jatkotyötä varten.

“Luonnonsuojelulakia tarvitaan, koska uhanalaistuminen jatkuu Suomessa. Vaikka lakiluonnos ei vielä riitä luontokadon pysäyttämiseen, siinä on uutta muun muassa ilmastonmuutos, alueelliset luonnonsuojelun toimeenpanosuunnitelmat, ekologinen kompensaatio ja malminetsinnän kielto valtion luonnonsuojelualueilla”, sanoo Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö ja väliaikainen toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

WWF esittää parannusehdotuksessaan muun muassa, että laissa säilytettäisiin niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä ja muita toimijoita koskeva selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan jokaisen on riittävällä tavalla oltava selvillä toimintansa vaikutuksista luonnolle. Toinen välttämätön työkalu on huomioonottamisvelvoite, mikä edellyttää, että uhanalaiset lajit ja luontotyypit otettaisiin entistä paremmin huomioon lupamenettelyissä ja kaavoituksessa. Nyt selvilläolovelvollisuus on tiputettu uusimmasta luonnoksesta pois ja huomioonottamisvelvoite on vesitetty.

”Vapaaehtoinen suojelu ja lakisääteiset velvoitteet eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja vaan molempia tarvitaan, jotta luonnon köyhtyminen oikeasti pysähtyy”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Lisätietoja:       

Tapani Veistola, ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Matti Kattainen, ympäristöjuristi, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 044 7785013, matti.kattainen(a)sll.fi

Jari Luukkonen, suojelujohtaja, WWF, puh.040 5850020, jari.luukkonen(a)wwf.fi

Raija-Leena Ojanen, oikeudellinen neuvonantaja, WWF, puh. 050 5990232, raija-leena.ojanen(a)wwf.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa