Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit luon­non­suo­je­lu­lain ja vesilain luontotyypeistä

Vesiluontotyyppien on parempi olla vesilain automaattisuojan kuin luonnonsuojelulain rajausten varassa – koska eivät ELY-keskukset ikinä saa rajauksia kattavasti tehtyä.

Puro. Kuva: Teemu Tuovinen
Puro. Kuva: Teemu Tuovinen

24.11.2021

Ympäristöministeriölle

Viitaten LSL1-ryhmän kokoukseen 19.11.2021

Luonnonsuojeluliiton kommentit luonnonsuojelulain ja vesilain luontotyypeistä

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää kommenttimahdollisuudesta.

Luontotyyppisuojelun edellytyksenä tulee olla luonnontilaisuuden lisäksi luonnontilan kaltaisuus sekä ennallistamispotentiaali. Monissa luontotyypeissä luonnontilaisuus on mahdollista palauttaa ennallistamisella, mistä saadaan koko ajan lisää kokemusta.

Meriajokaspohjien ja näkinpartaispohjien suojelu on Luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan mahdollista ainoastaan vesilain puolella. ELY-keskusten rajauspäätökset ovat liian epävarma ja hidas menettely. Suojelu suoraan lain nojalla on perusteltua selvilläoloperiaatteen tehokkaan toteutumisen ja luonnonsuojelulain uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta. Luonnonsuojelulain uudistuksen yhtenä tärkeinpänä tavoitteena on ollut päätöksenteon tietopohjan vahvistamiseen. Mahdollisuus poiketa vesiluontotyyppien suojelusta tulisi tapahtua lupaviranomaisen päätöksellä. Menettely turvaisi myös maanomistajien omaisuuden suojan perustuslain edellyttämällä tavalla.

Sama koskee kalkkilampien ja lähteikköjen suojelua. Se tulee toteuttaa vesilailla.

Myös purojen osalta SLL kannattaa ehdotusta.

On erittäin tärkeää turvata luontotyypit myös niiden reunoilta ja valuma-alueelta tulevilta vaaroilta.

Lisätietoja
– ympäristöjuristi Matti Kattainen,
puh. 044 7785013
– ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530

No pasarán!

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa