Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton valtuusto: Valtion metsien käyttö on muutettava palvelemaan luontokadon ja ilmastokriisin torjuntaa sekä vir­kis­tys­käyt­töä

Suomalaisten metsäarvoissa luonto, ilmastokriisin torjunta ja virkistys tulevat ennen talouskäyttöä. Suomen luonnonsuojeluliiton Orivedellä kokoontunut valtuusto vaatiikin, että valtion metsien eli suomalaisten yhteisten metsien käyttö muutetaan tukemaan näitä arvoja ja tarpeita.

metsä
Kuva: Eero Vilmi / Vastavalo

Tällä hetkellä valtion metsämaasta 3,5 miljoonaa hehtaaria eli ylivoimaisesti suurin osa on talouskäytössä, vaikka lähes kolme viidestä suomalaisesta haluaa lisätä metsiensuojelua. UPM:n vuonna 2020 toteuttaman kyselyn mukaan suomalaisten metsäarvoissa luonto, ilmastokriisin torjunta ja virkistys tulevat ennen talouskäyttöä.

Valtion metsien käyttö ei siten vastaa suomalaisten metsäarvoja.

Suomen luonnonsuojeluliiton valtuusto vaatii, että Metsähallituksen ja muidenkin tahojen hallinnoima valtion maankäyttö suunnataan jatkossa pääosin luontokadon ja ilmastokriisin torjuntaan. Tämä merkitsee samalla talouskäytön vähentämistä ja luopumista Metsähallitukselle asetetusta tuottotavoitteesta. Metsähallituksen hakkuita on merkittävästi vähennettävä nykyisestä noin kuudesta miljoonasta kuutiosta vuodessa.

Valtion maiden käytön uusjako on olennainen osa keinoista, joilla Suomi pystyy vastaamaan EU:n biodiversiteettistrategian vaateisiin suojelupinta-alan kasvattamisesta 30 prosenttiin  vuoteen 2030 mennessä ja omasta tavoitteestaan saavuttaa hiilineutraalisuus jo alle 15 vuoden päästä.

Eteläisessä Suomessa valtion metsät ovat ratkaisevia, kun nykyistä pientä suojellun metsän osuutta kasvatetaan. Pelkkä vanhojen luonnonmetsien suojelu ei riitä. Jopa nuorista valtion metsistä voidaan kehittää tulevan suojelualueverkoston ydintä. Ja kun ne jätetään hakkaamatta ja ennallistumaan kohti luonnontilaa, ne palvelevat virkistystä, suojelua ja hiilensidontaa.

Lisätiedot:

  • valtuuston puheenjohtaja Riitta Lunti, p. 050 368 9829
  • liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä, p. 040 722 9224, harri.holtta@sll.fi
  • ympäristöpäällikkö ja va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa