Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to vaatii ilmastoasioiden vauhdittamista ilmastokokouksen jälkeenkin

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää YK:n ilmastokokouksen merkittävimpänä tuloksena sitä, että Pariisin ilmastosopimuksen auki olleista yksityiskohdista päästiin sopimukseen  ja epäonnistumisena sitä, että fossiilisten polttoaineiden tukien lopettamisen tavoitteesta ei saatu sovittua riittävällä tavalla. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa myös, että neuvotteluista tulee sopimustekstien lisäksi myös paljon välillistä hyötyä, jos valtioiden lisäksi kaikki kansalaisista yrityksiin tekevät enemmän ilmastotekoja.

Ilmastomielenosoituskyltti
Kuva: Markus Spiske

Monet maat toivat päivitetyt päästövähennystavoitteensa Glasgow’n ilmastokokoukseen, mutta ne eivät vielä riitä pysäyttämään ilmaston kuumenemista yli 1,5 asteen. Kokouksen yhteydessä tehtiin myös useita ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä julistuksia. Niiden tehoa voidaan arvioida vasta, kun ne ovat muuttuneet toiminnaksi. Valtioiden ilmastotavoitteita tulee tarkkaan seurata ja niiden tulee jatkossakin parantua.

“Neuvotteluiden kaksi suurta kysymystä oli ilmastorahoituksesta sopiminen ja Pariisin sopimuksen sääntökirjan viimeistely”, kertoo ilmastoasiantuntija Anna Ikonen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Sopu ilmastorahoituksesta jäi vajaaksi ja kokouksen päätöksessä vedottiin kehittyvien maiden ilmastorahoituksen lisäämiseksi. 

“Pariisin sopimuksen toteutusta koskevan sääntökirjan valmiiksi saaminen on toivottu onnistuminen, mutta siihen sisältyvien markkinamekanismien tulos on kompromissi.” Markkinamekanismit tarkoittavat sitä, millä periaatteilla yhdessä maassa saavutettuja päästövähennysyksiköitä voi kaupata toiselle valtiolle, joka käyttäisi niitä omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Uutta on, että kokouksen päätöksessä todetaan lämpenemisen pysäyttämisen 1,5 asteeseen vaativan panostamista elinympäristöihin. Luontopohjaiset ratkaisut tukevat ilmastokriisin ratkaisun ohella myös luonnon monimuotoisuutta. “Lisää panostuksia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ilmastotoimien yhteydessä tarvitaan jatkossakin”, muistuttaa Anna Ikonen. Kokouksen hyviä puolia oli se, että kaikki jäsenmaat suhtautuivat entistä myönteisemmin ilmastokriisin ratkaisuihin. Vaikka fossiilisten polttoaineiden tukia koskevaa päätöslauselmaa lievennettiin Intian esityksestä, fossiilisten polttoaineiden kritiikki oli laajempaa kuin koskaan ja saatiin nyt päätösasiakirjaan asti. 

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että EU ja Suomi toimivat kokouksessa aktiivisesti ilmaston puolesta. 

“Viralliset neuvottelut ja niiden tulokset ovat vain jäävuoren huippu”, muistuttaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö ja väliaikainen toiminnanjohtaja Tapani Veistola. “Valtioiden lisäksi kokouksessa oli koko maailmankylä Luonnonsuojeluliitosta alkuperäskansoihin, kaupunkeihin ja monikansallisiin yrityksiin. Kun yhä useampi tekee omia ilmastotekojaan, sopimus saa voimakkaan vipuvarren ja maailma uutta toivoa.”

Lisätietoja

 

Jaa sosiaalisessa mediassa