Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to pitää valitusoikeutta tuulivoimaloiden rakennusluvista tarpeellisena

Eduskunta antoi ympäristöjärjestöille muutoksenhakuoikeuden sellaisten tuulivoimaloiden rakennusluvista, jotka ovat olleet ympäristövaikutusten arvioinnissa. Luonnonsuojeluliitto pitää muutosta tarpeellisena. Liitto muistuttaa kuitenkin tuulivoiman eduista ja siitä, että valituksia voi tehdä vain laillisuusperiaatteella.

Tuulivoima: Kuva: Jari Kurvinen

Eduskunta on hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen, joka antaa ympäristöjärjestöille valitusoikeuden ympäristövaikutusten arvioinnissa (yva) olleiden tuulivoimaloiden kaavojen lisäksi niiden rakennusluvista. Muutos perustuu EU:n yva-direktiiviin, ja se toimeenpannaan Suomessa komission huomautuksen jälkeen. Yva vaaditaan isoilta tuulivoimalahankkeilta, joiden yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia.

“Luonnonsuojeluliitto kannattaa tuulivoimaa pitäen sitä sijoituspaikkakysymyksenä”, kertoo ympäristöpäällikkö ja väliaikainen toiminnanjohtaja Tapani Veistola. “Tuulivoimaa tarvitaan ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Energian tuotannossa on siirryttävä polttoon perustumattomiin vaihtoehtoihin.”

Sähköntuotannossa tuulivoima on ympäristölle paras ja Sitran tuoreen selvityksen mukaan myös edullisin vaihtoehto.

“Tuulivoimaloille pitää osoittaa luonnolle ja ihmisille sopivat sijoituspaikat ympäristövaikutusten arvioinnilla, kaavoituksella ja rakennusluvilla”, Veistola toteaa. “Nyt ympäristöjärjestöille annettu valitusoikeus rakennusluvista on ylilyöntejä ennalta ehkäisevä uhka ja hätäjarru siltä varalta, että rakentaminen ei olisikaan selvitysten tulosten, kaavan ja lain mukaista.”

Valituslupa myös rakennusluvasta on välttämätön, koska tuulivoimaloiden nopeasta teknisestä kehityksestä johtuen ei tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksia jossain tapauksissa pystytä arvioimaan tarpeeksi vielä kaavoitusvaiheessa.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että valituksia voi tehdä vain laillisuusperiaatteella. Valituksia ei kannata tehdä vain siksi, että pitää hanketta huonona tai harmillisena. Kaikista tuulivoimavalituksista hyväksytään YLE:n selvityksen mukaan vähemmän kuin joka viides, ja niiden rakennusluvista vain joka kymmenes.

“On tärkeää varmistaa tuomioistuimien riittävät voimavarat, koska valitusten ripeä käsitteleminen on kaikkien edun mukaista”, Veistola korostaa.

Tuulivoima kasvaa Suomessa nyt nopeasti, eikä se tarvitse enää yhteiskunnan tukia. Tuulivoiman suurimmat haasteet liittyvät puolustusvoimien tutkiin. Niiden takia tuulivoimaloita ei ole vielä paljoa Itä-Suomessa.

“Tuulivoiman ja armeijan yhteistyön parantaminen on tuulivoiman kehittämisessä kaikkein tärkeintä”, Veistola toteaa. “Toinen kehittämistarve on Suomessa tulevaisuudessa lisääntyvien merituulivoimaloiden ohjaaminen jo etukäteen arvokkaiden luontokohteiden ulkopuolelle.”

Lisätietoja:

  • ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
  • ympäristöjuristi Matti Kattainen, p. 044 7785013, matti.kattainen@sll.fi
  • suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, p. 040 5042 989,  liisa.toopakka@sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa