Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Suden metsästys on ennenaikaista

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti tänään lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jolla se aikoo aloittaa suden niin sanotun kannanhoidollisen metsästyksen. Suomen luonnonsuojeluliitto tuomitsee suden kiintiömetsästyksen ennenaikaisena, sillä maamme susikannan suojelutason arviointi on vielä kesken.

susi
Susi. Kuva: Paul Stevens / Luonnonsuojeluliitto

“Luonnonsuojeluliitto pitää sudenmetsästystä ennenaikaisena”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä. “Lisäksi metsästys olisi sekä lain että metsästyksen reunaehtoja käsitelleiden työryhmien tulosten vastaista. Suotuisa suojelutaso on kannanhoidollisen metsästyksen ennakkoehto, mutta sen määrittäminen on kesken, ja työ valmistuu vasta ensi syksynä.”

Valtaosa maamme susista esiintyy joko itärajalla tai Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Sen sijaan keskisessä Suomessa lisääntyviä susilaumoja ei juuri tavata. Tämä heijastuu Suomessa myös susikannan geneettiseen monimuotoisuuteen, joka on tutkitusti alkanut kaventua.

Luonnonvarakeskuksen väliraportissa “Suomen susikannan suotuisan suojelutason viitearvojen määrittäminen” todetaan: “Genetiikkaan liittyvät alustavat tulokset osoittavat Suomen nykyisen susikannan olevan liian pieni säilyäkseen geneettisesti elinvoimaisena edes melko lyhyellä (17 v.) aikavälillä. Huolimatta yhteydestä Venäjän susikantaan Suomen susien perinnöllinen monimuotoisuus on viime vuosina pienentynyt. Geneettinen monimuotoisuus on Lounais-Suomessa vähäisempää kuin Itä-Suomessa, ja susikannan painopisteen siirtyminen Länsi-Suomeen heijastuu koko maata koskeviin tunnuslukuihin. Tämä osoittaa, että susien tulomuutto Venäjältä ei riitä kumoamaan pienessä populaatiossa tapahtuvaa perinnöllisen muuntelun menetystä.”

Luonnonsuojeluliiton mielestä Sisä-Suomen susikannan tulisi antaa runsastua, jotta Suomen susikannan suotuisan suojelun tasolle riittävä geneettinen monimuotoisuus ja alueellinen kattavuus turvattaisiin.

Susien mahdollisesti aiheuttamiin ongelmiin kuten kotieläinvahinkoihin voidaan puuttua poikkeusluvilla, ellei muita ratkaisuja ole.

 

Lisätietoja:

Jaa sosiaalisessa mediassa