Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton vieraslajityö löi ennätyksiä kesällä 2021 – torjuntaa tehtiin lähes 50 hehtaarilla

Suomen luonnonsuojeluliitto torjui kesällä haitallisia vieraskasvilajeja – jättiputkea, jättipalsamia ja keltamajavankaalia – ennätysmäärän, yhteensä lähes 50 hehtaaria kuuden maakunnan alueella. Lisäksi vapaaehtoisten vieraslajikoulutukset, eri tahojen kanssa tehty yhteistyö sekä viestintäkampanjat edistivät vieraslajitoiminnan laajenemista Suomessa.

Jättiputki on todellakin nimensä veroinen haitallinen vieraskasvi. Kuva: Mikaela Mäkilä

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkoi kolmatta kesää haitallisten vieraskasvilajien kartoitus- ja torjuntatyötä osana EU:n rahoittamaa VieKas LIFE -hanketta. Vieraskasvilajeja torjuttiin sekä vapaaehtoisten että palkatun hankehenkilökunnan voimin yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Erittäin haitallisten jättiputkien torjuntaa jatkettiin onnistuneesti neljän hengen torjuntatiimin voimin kahdessatoista Varsinais-Suomen yhteistyökunnassa. Tehostuneiden työtapojen ja tiimiläistemme uutteruuden ansiosta pystyimme tänä vuonna lähes kolminkertaistamaan torjutun pinta-alan yli 15 hehtaariin edelliseen kesään verrattuna, iloitsee VieKas LIFE -hankkeen koordinaattori Titta Vikstedt. Yksittäisiä jättiputkia lasketaan torjutun noin 21 000 kappaletta. Lisäksi laajempia yhtenäisiä kasvustoja peitettiin katekankaalla.

Jättipalsamitalkoot. Kuva: Emilia Pippola/Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Myös jättipalsamin torjunta jatkui vuonna 2021 suunnitelmien mukaisesti Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Etelä-Karjalassa ja Keski-Suomessa, jossa hankkeen aluekoordinaattorit huolehtivat jättipalsamin torjunnasta vapaaehtoisten avulla. Muun muassa Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Kuopiossa järjestettyihin jättipalsamitalkoisiin osallistui yhteensä 266 ahkeraa vapaaehtoista. Yhteensä 733 vapaaehtoistyötunnin avulla jättipalsamia torjuttiin yli 30 hehtaarin alueelta.

Osalla esiintymistä oli lisäksi mahdollista torjua vieraslajeja omatoimisesti osana Soolotalkoot-kampanjaa.

”Soolotalkoot-kampanja oli kiinnostava kokeilu, joka madalsi niidenkin kynnystä osallistua vieraslajien torjuntaan, jotka eivät ohjattuihin tapahtumiin ehdi tai halua osallistua”, pohtii Etelä-Karjalan aluekoordinaattori Jari Kiljunen.

Suomessa toivottavasti harvalukuisena pysyvän, mutta erittäin työläästi lapiotyönä torjuttavan vieraskasvin keltamajavankaalin torjuntaa tehtiin viidellä eri kohteella yhteensä yli hehtaarin pinta-alalla hankehenkilöstön ja vapaaehtoisten voimin. Myös mediassa noteerattuja keltamajavankaaleja kaivettiin ylös kesän aikana useita tuhansia.

Vieraslajitietoisuuden lisäämiseen keskittyvä ja Luonnonsuojeluliiton vetämä VieKas LIFE-hanke (2018–2023) jatkoi suomalaisten tutustuttamista haitallisiin vieraslajeihin myös viestinnän ja koulutuksen keinoin. Hanke järjesti kymmeniä kansalaisille, yhdistyksille ja kunnille suunnattuja etätilaisuuksia, luentoja ja retkiä, tavoittaen yli 600 osallistujaa.

”Lisääntynyt tietous haitallisista vieraslajeista näyttää lisäävän lupaavasti myös suomalaisten aktiivisuutta niiden leviämisen pysäyttämisessä”, toteaa hankkeen vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä.

Lisätietoja:

VieKas LIFE-hankkeen toiminta
Titta Vikstedt, hankekoordinaattori
titta.vikstedt@sll.fi
p. 040 632 7578

Vieraslajit, torjunta, Soolotalkoot
Markus Seppälä, vieraslajiasiantuntija
markus.seppala@sll.fi
p. 044 3069 546

Vapaaehtoistalkoot
Jari Kiljunen, aluekoordinaattori Etelä-Karjala
jari.kiljunen@sll.fi
p. 040 484 2341

Lisätietoja

Projektipäällikkö Titta Vikstedt

Jaa sosiaalisessa mediassa