Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

HELCOMin maa­ta­lous­liit­teen muutoksista

HELCOMin maatalousliitettä parannetaan vähän, minkä kuittasimme olevan OK asianosaisille EU-jaostoille.
HELCOM on Itämeren suojelukomissio.
Maatalouden ympäristöongelmat ovat suuret, mutta keinot niiden ratkaisuun tiedetään jo. TVe/SLL
15.9.2021
EU-jaostoille 18 (maatalous) ja EU23 (ympäristö)
Asia: Neuvoston päätös EU:n kannasta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen liitteen III muuttamiseen, E-kirjeluonnos
Asiallehan ei tosiasiallisesti oikein mitään enää voi.
Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä muutos on kuitenkin kannatettava, koska se voi edistää asioita muissa maissa – vaikka tuskin Suomessa.
Siksi meillä toimia pitää jatkaa kansallisesti muilla keinoilla.
Yhteistyöterveisin, toimeksi saaneena
Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa