Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnos Suomen CAP-suun­ni­tel­mak­si vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ym­pä­ris­tö­se­los­tus

Maatalouden lähivuosien tukia tulee suunnata suunniteltua enemmän ympäristöön ja ilmastoon. SIksi MMM:n CAP-luonnos täytyy pistää uusiksi ja sen jälkeen uudelleen lausunnolle.

Traktori
Luomupelto Pälkäneellä. TVe/SLL

 

Lausuntopalveluun täytetty lomake

10.9.2021

Asia: VN/16188/2021

Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostus

Strategia ja interventiologiikka

Suomen luonnonsuojeluliitto lausuu asiasta strategiatyöryhmän tasolta. Se oli tällä kertaa ainoa valmisteluryhmä, jossa olimme mukana.

Strategia ja interventiologiikka eivät nyt toimi. Niillä tulee pyrkiä Green dealin sekä Suomen ja EU:n ympäristötavoitteisiin, kuten ilmastokriisin hillintä ja sopeutuminen, luontokadon pysäyttäminen ja vesien hyvä tila. Ohjelman ympäristövaikutusten arviointi – joka tehtiin vasta luonnoksen jälkeen ja vain 11 päivää ennen lausuntoajan loppua – osoittaa, että luonnos ei ole nyt ympäristön osalta lainkaan riittävä. Siksi strategiaa, interventiologiikkaa, rahoitusarkkitehtuuria, ehdollisuutta, toimenpiteitä, rahoituksia – siis kaikkea – tulee jatkotyössä muuttaa.

Ohjelmassa on toki yllin kyllin rahaa – ottaen huomioon että Suomi saa EU-rahaa tulevalle ohjelmakaudelle nykyistä enemmän. Tuottajat saavat joka tapauksessa joka euron. Mielestämme niitä tuottajia pitää palkita, jotka tekevät ympäristölle enemmän. Tämä on tärkeää, koska halukkuutta ilmasto- ja ympäristötekoihin kentällä selvästi on.

Siksi esimerkiksi ympäristökorvauksen leikkauksesta tulee luopua. Rahaa tulee siirtää muun muassa luonnonhaittakorvauksesta ja erilaisten koneiden rahoittamisesta tehokkaisiin ympäristötoimenpiteisiin. Sellaisia on kuvattu muun muassa BirdLife Suomen, Natur och Miljön ja Suomen luonnonsuojeluliiton vuonna 2019 julkaisemassa ”Kestävän maatalouden tiekartassa”. Sen toimenpiteitä, niiden laajuutta, kannustavuutta ja houkuttelevuutta tulee lisätä ohjelmassa suuntaamalla rahoitusta niihin. Myös MATO- ja lukuisien muiden uudempien hankkeiden tulokset tulee ottaa huomioon jatkovalmistelussa.

Strategian muutostarpeet ovat niin suuria ja syvällisiä, että yksityiskohtaisempi kommentointi ei tässä vaiheessa ole järkevää. Lisäksi ohjelmaan on ilmeisesti suunniteltu jo lausuntokierroksen aikana suuria muutoksia, jotka eivät kuitenkaan ole olleet nyt nähtävillä. Myös vasta eilen päättynyt budjettiriihi aiheuttaa omia tarkennustarpeitaan. Näistä kaikista eri syistä strategiaan täytyy joka tapauksessa tehdä suuria muutoksia, että korjatusta luonnoksesta tulee järjestää uusi lausuntokierrros.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa