Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: ilmastotyötä tulee jatkaa budjettiriihen jälkeenkin

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen, että ilmastokysymykset nousivat keskiöön budjettiriihessä. Hallituksen tulee kuitenkin jatkaa työtä ilmaston ja ympäristön hyväksi muun muassa maatalouden tuissa, turpeenpolton lopettamisessa ja valtion vanhojen luonnonmetsien suojelussa.

ilmastoriihi
Mielenilmaus budjettiriihen aikaan 2021. Kuva: Oona Lohilahti / Luonnonsuojeluliitto

”On hienoa, että hallitus sai ilmastopaketin tehtyä. Sen tavoitteiden saavuttaminen täytyy kuitenkin jatkotyössä varmistaa. Lisäksi maatalouden tukia tulee suunnata lisää ympäristötoimenpiteisiin. Turpeen käytön polttamiselle tulee määrätä päättymisaikataulu”, vaatii Luonnonsuojeluliiton va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Luonnonsuojeluliitto pitää paketissa hyvänä muun muassa jäteveron laajennusta, turvemaiden kosteikkoviljelyn lisäämistä sekä peltojen kipsikäsittelyn ja ravinnekierrätyksen tukea. Kiitosta saa myös öljystä luopumisen avustukset sekä kierrätysteollisuuden, lämpöpumppujen ja geotermisten lämpövoimaloiden sähköveron lasku. Kiertovesilaitosten sähköveroluokan lasku mahdollistaa kalankasvatusta Itämeren avokasseja kestävämmin. Myös tutkimusrahojen leikkauksia peruttiin, mikä edistää tietoperusteista päätöksentekoa.

Sitä vastoin muun muassa esimerkiksi liikenteen ja maatalouden (ns. taakanjakosektori) päästöjen kuittaaminen esimerkiksi metsien (ns. maankäyttösektori) nieluilla sekä metsäbioenergian tuotannon edistäminen ovat huonoja ilmastopäätöksiä.

“On selvää, että työtä riittää seuraaviinkin budjettiriihiin”, Veistola sanoo. “Esimerkiksi valtion omistamien luonnoltaan arvokkaiden metsien suojelusta on päätettävä pian. Lisäksi haitallisia tukia tulee poistaa ja fossiilisten polttoaineiden verotusta lisätä.”

Lisätietoja:

  • Luonnonsuojeluliiton va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
  • Luonnonsuojeluliitonpuheenjohtaja Harri Hölttä, p. 040 722 9224, harri.holtta@sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa