Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to tuomitsee luonnonmetsiä uhkaavat hakkuut Suomussalmella

Karttimonjoen leimikko, joka uhkaa tulla hakatuksi. Kuva: Jyri Mikkola

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii Luonnonvarakeskusta ja Metsähallitusta luopumaan Suomussalmen koillisosassa sijaitsevan Karttimonjoen alueelle suunnitelluista luonnonmetsien hakkuista. Alue on Metsähallituksen hallinnoimaa valtionmaata, jonka hakkuut on suunnitellut Luonnonvarakeskus. Hakkuut toteuttaisi Metsähallitus.

Karttimonjoen alue on pieni osa Metsähallituksen perustamasta laajasta Pirttivaara-nimisestä, metsien jatkuvan kasvatuksen kokeilu-, tutkimus- ja mallialueesta. Hakkuita on perusteltu metsäntutkimuksen tarpeilla.

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Harri Höltän mukaan perustelu on väärä.

”Tutkimus ei oikeuta tällaisia luontokatoa pahentavia hakkuita. Hakattaviksi on suunniteltu luonnonmetsiä, jotka muodostavat tärkeän ekologisen käytävän Martinselkonen-Karttimonjoen luonnonsuojelualueiden, Öllörinsärkän luonnonsuojelualueen ja Iso-Vaskenvaaran luonnonsuojelualueen välille. Nämä luonnonsuojelualueet ovat osa suomalais-venäläistä Kalevalapuiston kokonaisuutta. Se taas on olennainen osa Fennoskandian Vihreää vyöhykettä. Karttimonjoen ekologisen yhteyden tärveleminen hakkuilla vahingoittaisi vakavasti näitä luontoarvoja.”

Luonnonsuojeluliittoa edustava metsätalousinsinööri, luontokartoittaja Jyri Mikkola lisää että hakkuiden uhkaamat luonnonsuojelualueet ovat myös Natura-alueita. Niitä yhdistävään tärkeään ekologiseen käytävään kohdistuvat hakkuusuunnitelmat edellyttäisivät luonnonsuojelulain vaatiman Natura-arvion tekemistä, eikä sellaista ole nähty.

”Hakattaviksi suunnitelluista metsistä on myös löydetty niin runsaasti uhanalaisten lajien esiintymiä, että hakkuita ei voi toteuttaa Metsähallituksen oman ympäristöohjeistuksenkaan mukaisesti. Nyt on pettänyt hakkuut suunnitelleiden itsekritiikki ja valvonta”.

Karttimonjoen alueella on jo hakattu viime talvena väljennys- ja yläharvennushakkuin jonkin verran luonnonmetsiä. Jyri Mikkolan mukaan lisävahingot pitää estää luopumalla alueen luonnonmetsien vielä toteuttamattomista hakkuusuunnitelmista.

“Jatkuvan kasvatuksen hakkuiden tutkimus kuuluu puuntuotantoa varten hoidettuihin talousmetsiin eikä luonnonmetsiin.”

Hän toteaa Luonnonvarakeskuksen suunnitelleen Pirttivaaran kokeilualueelle myös sellaisia hakkuita, joiden suhteen kokeilu tehdään hyvin ja niistä aikanaan saatavia tutkimustuloksia odotetaan suurella mielenkiinnolla.

”Pirttivaaran kokeilualue on lähtökohdiltaan erittäin tervetullut ja hyvä hanke. Olisi skandaali pilata hyvä asia kestämättömillä luonnonmetsähakkuilla pienellä osalla hankealuetta”.

 

Katso lisää:

Paikka kartalla

Lisätietoja:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, harri.holtta(a)sll.fi, p. 040 722 9224
Jyri Mikkola, metsätalousinsinööri, luontokartoittaja, p. 0400 372 433

 

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa