Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto itämerennorpan met­säs­tys­a­se­tuk­ses­ta 2021–2022

Luonnonsuojeluliitto esittää itämerennorpan metsästyskiintiön puolittamista. Lajin tulevaisuus ei ole hyvä ilmastokriisin aikakaudella.

Itämerennorpan eteläiset kannat eivät ole vielä elpyneet. TVe/SLL

26.7.2021

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöihinne 2.7.2021 VN/17756/2021

Luonnonsuojeluliiton lausunto itämerennorpan metsästysasetuksesta 2021–2022

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme asetusluonnoksesta seuraavaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto ei kannata itämerennorpan pyyntikiintiön pitämistä Pohjanlahdella 375 yksilössä. Yhdessä Ruotsin kiintiön kanssa yhteinen suurin sallittu pyyntimäärä on jo lähes 800 norppaa. Suomen kiintiötä tulisikin vähentää.

Itämerennorpan lisääntymisympäristö on jo heikentynyt ja edelleen heikentymässä, ja tämä tulisi ottaa huomioon pyynnin suunnittelussa. Itämeren viime talvea edeltävä jäätalvi 2019–2020 oli pitkän mittaushistorian heikoin ja aiheutti itämerennorpalle suuria vaikeuksia etenkin eteläisillä lisääntymisalueilla. Viime talvenakin Pohjanlahdella oli jääpäiviä 19–43 tavanomaista vähemmän. Ilmastomallinen mukaan Perämeren jääilmasto heikkenee merkittävästi edelleen tällä vuosisadalla siten, että meri on norpan lisääntymisaikana yhä useammin osittain avoimena.

Kun Ruotsi on nostanut norppakiintiönsä 420:een, maiden yhteinen pyynti on jo noin 800 norppaa, mikä voi viedä kannan laskuun. Norppien määrä ei ole tarkkaan selvillä, ja norppien esiintyminen ryhmissä haittaa otantamenetelmällä tehtävää kannanarviointia. Ei esimerkiksi voida varmuudella väittää, että kokonaiskannan alaraja on 20 000 yksilöä. Myös kannan mahdollinen kasvu on vaikeasti arvioitavissa. Ennen merkittävää pyyntiä kanta kasvoi lähes viisi prosenttia vuodessa. Tätä ei enää nykyisen pyyntimäärän aikana voida pitää kannan kasvuna, sillä pyynti on ollut useita prosentteja kannasta vuodessa. Perustelumuistion väite, ettei ”kiintiö säätele kantaa, koska se kasvaa 5%”, on siten harhaanjohtavasti muotoiltu, jos tarkoitetaan nykyistä tilannetta.

Liitto pitää epäkohtana sitä, että metsästyslain 41 §:n mukaiset poikkeusluvat eivät sisälly kiintiöön. Koska kyseessä on keskeytysmetsästys, saalisilmoitusten saanti on olennaista.

On tärkeää, että norppalaskentoja tehostetaan yhdessä Ruotsin kanssa, jotta norppakannan koko saadaan selvitettyä nykyistä paremmin. Otoskokoa olisi suurennettava ja esillä olevien hylkeiden osuudesta voitaisiin saada tietoa esimerkiksi lähetinmerkinnän avulla.

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että itämerennorpan pyyntikiintiö on metsästyskaudella 2021–2022 korkeintaan 150 yksilöä. Tämä mahdollistaisi tavoitteena olevan norpan levittäytymisen uusille alueille. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että Itämeren norppakanta on määrältään yhä vain noin kymmenesosa sadan vuoden takaisesta.

Liitto myös pyytää ministeriötä kiinnittämään huomiota eteläisten norppakantojen heikkoon tilaan. Itämerennorpan eteläisille kannoille tulee tehdä oma hoitosuunnitelma.

Lisätietoja
– toimituspäällikkö Antti Halkka, antti.halkka a sll.fi (kesällä parhaiten sähköpostilla)
– ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, tapani.veistola a sll.fi, puhelin 0400 615 530

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä          Tapani Veistola
puheenjohtaja      ympäristöpäällikkö

Jaa sosiaalisessa mediassa