Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto euroopanmajavan met­säs­tys­kiin­tiös­tä 2021–22

Euroopanmajavan kanta on kasvanut, mutta sen leviämisen vauhdittamiseksi metsästysmäärä pitäisi pitää viime vuoden tasolla.

Wilhelm v. Wrightin majava. Kansallisgallerian public domain.

26.7.2021

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 30.6.2020 Dnro VN/17622/2021

Luonnonsuojeluliiton lausunto euroopanmajavan metsästyskiintiöstä 2021–22

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Yleisesti ottaen euroopanmajavan kanta on kasvanut. Silti pyyntikiintiöksi esitetty lähes sadan yksilön kasvu on liiallinen. Kiintiötä kannattaa laskea ja alueellisesti rajata kannan kasvun ja leviämisen vauhdittamiseksi. Tämä luontainen leviäminen olisi parempi keino kuin siirtoistutukset.

On hyvä, että esimerkiksi Lappiin ja Etelä-Hämeeseen ei ole esitetty kaatokiintiötä ollenkaan. Asetuksesta tulisi poistaa vielä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen kunnat lajin leviämisen nopeuttamiseksi uusiin pitäjiin.

Enimmäispyyntimäärää tulisi laskea lajin leviämisen nopeuttamiseksi esitetystä 495 yksilöstä 340 yksilöön. Se merkitsisi metsästyksen pitämistä viime vuoden tasolla.

Muistioon kannattaa lisätä euroopanmajavan hyödyt luonnon monimuotoisuudelle. Majavalammista hyötyvät monet lajit vesilinnuista lähtien, kuten Suomen majavakantojen hoito ja hallinta -suunnitelmassakin on todettu.

Lisätietoja
– ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä      Tapani Veistola
puheenjohtaja   ympäristöpäällikkö

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa