Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit bio­ta­lous­stra­te­gian Otakantaa-kyselyyn

Biotaloudessa tärkeintä on kehittää käytön kestävyyttä. Tämä oli kärkiajatus kommenteissamme kansallisen biotalousstrategian Otakantaa-kyselyyn.

Puupino
Uusiutuvienkin luonnonvarojen käytön pitää olla kestävää. TVe/SLL

15.7.2021

Kansallinen biotalousstrategia oli kaikille avoimella kommenttikierroksella Otakantaa-palvelussa. Virallinen lausuntokierros tulee syksyllä. Liiton puolesta lomakkeen täytti ympäristöpäällikkö Tapani Veistola.

Tässä pointtimme eri kysymyksiin:

Uusiutuviakin luonnonvaroja tulee käyttää kestävästi ja varovaisuusperiaatteella.

Käytön kestävyyden parantaminen tulee nostaa kärkeen.

Tuo 1970-lukulainen ”sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys” kuuluu 2000-luvun ilmastokriisin ja luontokadon aikana museoon. Nyt on aika tiedostaa kaiken toiminnan planetaariset rajat (ns. donitsitalous). – Tässä pitää muistaa myös kohtuutalous: materiaalien käytön lisääminen ei ole useinkaan enää kestävää. – Jaossa biotalous vs. fossiiliset tulee muistaa, että esimerkiksi puun asema polttoaineluokituksessa on pelkkä sopimus: sillä on objektiivisesti hiiltä ja turvettakin pahemmat ilmastopäästöt, joten senkin polttoa ja lyhytaikaiskäyttöä tulisi vähentää.

Kestävyysosaaminen, vaikutusten arviointi ja seuranta mukaan kehitystarpeeksi.

Biotaloudelle tulee kehittää kotimaisesti kestävyyssäännöt, joilla varmistetaan kestävyys kansainvälisen oikeuden viiveistä huolimatta.

Arvonlisään tarvitaan myös elinkaareltaan pitkäikäisempiä ja laadukkaampia tuotteita, ei lyhytaikaista massatuotantoa, bulkkia ja polttoa. Rahallisen arvonlisän lisäksi myös ympäristöllinen kestävyys tärkeä.

Kaikkeen biotalouden suunnitteluun on nivottava automaattisesti yhteen ilmastonmuutoksen torjunnan sekä monimuotoisuuden ja ympäristön suojelun kanssa. Erilaisia toimenpiteitä suunniteltaessa ja mietittävä on arvioitava niiden ilmasto-, luonto- ja ympäristövaikutukset.

Biomassat ovat rajallinen resurssi, joiden käytöllä on ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksia. Kysyntä tulee kasvamaan fossiilisista luovuttaessa, joten on mietittävä hyvin tarkaan, että mitä voidaan kohdentaa ja minne.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa