Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Terrafamen kai­vos­jä­teon­gel­ma jatkuu – Luon­non­suo­je­lu­liit­to kantelee komissioon kai­vos­jät­teis­tä

Suomen kaivoksissa muhii aikapommi, joka liittyy kaivosjätevuorissa olevien haitta-aineiden vuotamiseen vesistöihin. Pahin esimerkkitapaus on Sotkamon Talvivaarassa sijaitseva Terrafame. Sen ongelmiin ei tullut korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuisista päätöksistä ratkaisua. Luonnonsuojeluliitto aikoo kysyä Euroopan komissiolta, onko kaivannaisjätedirektiivin toimeenpano Suomessa kunnossa.

Ilmakuva Talvivaarasta. (Mika Maliniemi / Aviation Studio)

Suomen luonnonsuojeluliitto, sen Kainuun piiri ja Vesiluonnon puolesta -yhdistys valittivat vuonna 2020 korkeimpaan hallinto-oikeuteen Terrafamen uraaniluvasta. Järjestöjen mielestä Terrafamen jätteiden uraanin vaikutuksia ei ole asianmukaisesti huomioitu kaivoksen luvissa.

“Terrafamen sivukivialueen suotovedessä on todettu erittäin korkeita uraanipitoisuuksia, jopa 26 000 mikrogrammaa litrassa, mikä vaarantaa ympäristön turvallisuuden viimeistään kaivoksen sulkemisen jälkeen. Jätealueille suunniteltujen, kaatopaikkamuoveihin perustuvien rakenteiden tiedetään vuotavan ennemmin tai myöhemmin”, kertoo Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Jari Natunen.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi valituksen kesäkuussa. Se totesi, että Säteilyturvakeskuksen asettama luparaja 10 mikrogrammaa litrassa on riittävä ympäristön suojelemiseksi. Jari Natunen ihmettelee päätöstä.

“Mikä taho vastaa uraani- ja raskasmetallivesien puhdistamisesta alle tuhannesosaan luparajatasolle, kun kaivos on suljettu? Rapautuvan kiven tiedetään vuotavan metalleja, kuten uraania, vuosituhansien ajan.”

Korkein hallinto-oikeus antoi myös toisen päätöksen, jossa se eväsi valitusluvan vaatimuksesta tehdä ympäristövaikutusten arviointi sivukiven jätealueille.

“On nurinkurista, että 5000 tonnia ongelmajätettä edellyttää ympäristövaikutusten arviointia, mutta 150 miljoonaa tonnia kymmeniä kertoja haitta-ainepitoisuudeltaan korkeampaa kaivannaisjätettä ei.”

Sotkamon luonnon puheenjohtaja Antti Lankinen sanoo, että Terrafamen toiminta-aikana yli tuhanteen hehtaariin laajenevat jätealueet aiheuttavat valtavan haasteen tuleville sukupolville.

“Jos alueilta muodostuvia suotovesiä ei kerätä ja puhdisteta satojen ja jopa tuhansien vuosien ajan, valuma-alueen Sotkamon ja Kajaanin alapuoliset suurjärvet vaurioituvat pysyvästi.”

Luonnonsuojeluliitto aikoo selvittää syksyllä EU-kantelulla, onko kaivannaisjätedirektiivin toimeenpano Suomessa kunnossa. Direktiivin mukaan ympäristölaatunormit eivät saa ylittyä pitkienkään aikojen kuluessa, eikä maaperää tai pohjavettä saa pilata.

Lisätiedot:

Jari Natunen, erityisasiantuntija p. 044 210 0453, jari.natunen(a)sll.fi
Antti Lankinen, Sotkamon luonto, puheenjohtaja, p. 040 5945 622

Lisätietoja

Erikoisasiantuntija Jari Natunen

Jaa sosiaalisessa mediassa