Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to pitää luon­non­suo­je­lu­lain etenemistä hyvänä

Luonnonsuojeluliitto on iloinen siitä, että luonnonsuojelulain uudistus eteni tänään lausunnolle. Lakiluonnos suojaisi luonnonsuojelualueet malminetsinnältä ja toisi ekologisen kompensaation mukaan suojelukeinoihin. Toisaalta metsiensuojelua pitää kehittää parantamalla myös metsälakia.

“Luontokato on Suomen suurimpia ympäristöongelmia ja pahenee koko ajan. Siksi neljännesvuosisadan vanha luonnonsuojelulaki on aika päivittää”, toteaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistola.

“Lakiluonnoksessa on monia parannuksia. Se turvaisi muun muassa kansallispuistot ja luonnonpuistot kaivostoimintaan tähtäävältä malminetsinnältä, mikä on Luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen vaatimus”, Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen toteaa. “Luonnonsuojeluliiton mielestä yksityisetkin luonnonsuojelualueet tulee turvata kaivostoiminnalta.”

Lakiin tulisi ensi kertaa Suomessa ekologisen kompensaation mahdollisuus. Velvoittavana kompensaatio säädettäisiin käynnissä olevan kompensaatiokokeilun jälkeen. Kompensaatio koskisi tässä vaiheessa vain luonnonsuojelulain poikkeuslupia. Niitä annetaan vain muutamia kymmeniä vuodessa. Laista saatavien kokemusten mukaan ekologista kompensaatiota voitaisiin myöhemmin laajentaa muihinkin asioihin, kuten kaavoitukseen.

“Tähän asti on hyväksytty, että taloudellinen toiminta saa heikentää luonnontilaa. Ekologinen kompensaatio oikein toteutettuna muuttaa tätä lähtökohtaa. Nyt ehdotettu muutos koskee vain pientä osaa toiminnasta, mutta jatkossa on hyvä pohtia, pitäisikö kaiken toiminnan edellytys olla luonnon tilan parantaminen. Siten voimme päästä tavoitteeseemme luontokadon pysäyttämiseen”, huomauttaa Luonnonsuojeluliiton asiantuntija Paloma Hannonen.

Luonnonsuojeluliitto oli mukana luonnonsuojelulain kaikissa valmistelutyöryhmissä. Tapani Veistola kiittää lakiprosessia parhaaksi, mitä hän on kolmikymmenvuotisella urallaan nähnyt. “Oli hyvä, että ensin mentiin tutkijoiden kanssa läpi luontokadon syyt. Sitten tehtiin päätelmiä siitä, miten ongelmia voitaisiin korjata. Vasta lopuksi päivitettiin nykylain pykäliä. On myös hyvä, että lausunnot voidaan vielä aidosti ottaa huomioon lain viimeistelyssä syksyllä.”

Lakiluonnoksen suurin ongelma on se, että se ei tuo paljoa uutta metsiensuojelulle. “Metsät ovat luonnonsuojelumme ykkösongelma, ja sitä ei pelkästään tällä luonnonsuojelulain osittaisuudistuksella pystytä merkittävästi parantamaan. Myös metsälakia olisi syytä lausuntokierroksen jälkeen vielä uudistaa, kuten tehtiin edellisessä luonnonsuojelulain uudistuksessa vuonna 1997”, toteaa Tapani Veistola.

Lisätietoja:

Tapani Veistola, ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi
Matti Kattainen, ympäristöjuristi, p. 044 778 5013, matti.kattainen(a)sll.fi
Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, p. 050 5323 219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa