Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n metsästrategia auttaa saavuttamaan omat tavoitteemme

EU:ssa valmistellaan metsästrategiaa, jonka tarkoituksena on sovittaa aiempaa paremmin yhteen muun muassa taloudelliset- ja ympäristönäkökulmat. Valmistelussa ollut paperi on vuotanut julkisuuteen. Luonnoksessa muun muassa suojeltaisiin lisää vanhoja metsiä ja määriteltäisiin, mitä on “luonnonläheinen” metsätalous.

Kuva: Julius Jansson

Suomessakin tilastoitu metsälajien ja -luontotyyppien uhanalaistuminen osoittaa, että tasapainoon on vielä matkaa. Tähän asti on painottunut taloudellinen näkökulma. Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan mikään ihmistoimi ei saisi enää jatkossa johtaa luonnon köyhtymiseen, jos aiomme pysäyttää luontokadon. Metsälajien suurin yksittäinen uhanalaistumisen syy on metsätalous, joka ei riittävästi huomioi olemassa olevaa luontokatoa.

Luontokadon pysäyttäminen on Suomen kansallinen tavoite. Luontokadon pysäyttäminen vaatii meiltä parempaa lainsäädäntöä, nykyistä vahvempaa taloudellista ohjausta sekä luonnolle haitallisten tukien poistamista. Tämä todetaan myös SYKEn ja Luken selvityksessä.

Suomalainen metsäsektori on vuosia julistanut, että suomalainen metsätalous on kestävää. Uhanalaisuusselvitykset eivät tue tätä väitettä. Myös ilmastonäkökulmasta tulevien vuosien kehitys metsissä on epävarmaa. Nyt kun vihdoin pitäisi määritellä mitä tämä kestävä metsätalous (strategiassa “luonnonläheinen” metsätalous) on, metsäsektori vastustaa asiaa. Jos metsätalous on kestävää, ei ongelmaa pitäisi olla. Jos metsätalous taas ei ole kestävää, on selvää, että korjausliikkeitä on tehtävä.

Metsästrategia on hyvä työkalu meidän omiin tavoitteisiimme pääsemiseksi. Strategian eteneminen on koko hallituksen, myös pääministeri Sanna Marinin, asia ja tämä tulisi näkyä EU-vaikuttamisessa tulevina viikkoina.

Paloma Hannonen

Kirjoittaja on Luonnonsuojeluliiton metsiensuojeluun ja metsätalouteen erikoistunut suojeluasiantuntija.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija, kampanjapäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa