Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Maatalouden tuet voivat heikentää ympäristön tilaa

Luonnonsuojeluliitto vaatii maatalouden ympäristörahoituksen parantamista eikä leikkausta, kun maatalouden EU-tukia valmistellaan kotimaassa. Viime viikon lopulla tehdyt EU-päätökset ja Suomen tukien luonnos eivät riitä ratkaisemaan ilmastokriisiä, luontokatoa ja vesien tilaa.

Kuva: Malin K/Unsplash

“EU:n viime viikon päätös yhteisestä maatalouspolitiikasta sekä maa- ja metsätalousministeriön luonnos Suomen tuiksi eivät vastaa Suomen ja EU:n ympäristötavoitteisiin. Ympäristökorvauksia ei pidä vähentää kymmeniä miljoonia euroja, vaan niitä pitää lisätä siirtämällä rahaa luonnonhaittakorvauksesta ja suorista tuista”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistola.

Maatalouden päästöt ovat Suomen vesiensuojelun suurin ongelma. Lisäksi lähes kaikki perinneluontotyypit ovat uhanalaisia. Maatalous aiheuttaa 14 prosenttia maamme kasvihuonepäästöistä vaikka maankäyttösektori jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Ala ei ole onnistunut vähentämään päästöjään muiden sektorien tavalla. Tähän kiinnitti viime viikolla huomiota myös Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Veistola huomauttaa, että Suomen maatalouden tukien luonnoksessa ei ole selviä ympäristötavoitteita, kuten sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja, vesistöpäästöjä tai maatalousluonnon lajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta vähennetään.

“Siinä ei ole otettu huomioon myöskään sitä, miten koko ruokaketju voidaan tehdä kestävämmäksi ja edistää terveellisempää ruokavaliota. Vakavinta on maa- ja metsätalousministeriön esitys vähentää ympäristökorvausta kymmenillä miljoonilla euroilla.”

EU:ssa tehty kompromissi pakollisista toimista eli niin sanottu ehdollisuus ei riitä turvaamaan ympäristöä. Esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategian mukaan luonnolle olisi pitänyt jättää 10 prosentin ekologinen ala, mikä vastaa takavuosien kesannointivelvoitetta. Nyt siihen riittää neljä prosenttia. Lisäksi sääntöihin on paljon poikkeuksia. Esimerkiksi Suomessa voidaan käyttää metsäpoikkeusta: jos maakunnassa on paljon metsää, maatalouden ekologista alaa ei tarvita. Tästä syystä ekologinen ala on voimassa vain Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Se, että maakunnassa on metsiä, ei kuitenkaan auta perinnebiotooppeja ja niiden uhanalaisia lajeja.

EU:n ja kotimaiset maataloustuet ovat yhteensä noin kaksi miljardia euroa vuodessa. Maataloustuottajat saavat kaikki rahat joka tapauksessa. Luonnonsuojeluliiton mielestä eniten ympäristötekoja tekeviä viljelijöitä pitää tukea eniten.

 

Lisätietoja:

Tapani Veistola, ympäristöpäällikkö ja va. toiminnanjohtaja p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa