Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Tuleeko kaivos kylään?

Kuntien valta kaivostoiminnan suhteen tulee lisääntymään, kirjoittaa ympäristöjuristi Matti Kattainen.

Paraisten kalkkikaivos. Kuva: Jouni Nissinen / SLL

”Tuleeko kaivos kylään?” on kysymys, johon kesäkuun kuntavaaleissa valittavat kunnanvaltuutetut voivat joutua vastaamaan ympäri Suomea seuraavalla valtuustokaudella ja jatkossa yhä useammin.

Kuntien valtaa kaivostoiminnan suhteen ollaan nimittäin lisäämässä pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman ja käynnissä olevan kaivoslain uudistuksessa. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan:

“Kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella.”

Kaivosta ei tietenkään perusteta pelkällä kaavapäätöksellä. Kaivos tarvitsee toimiakseen esimerkiksi kaivos- ja ympäristöluvan, mutta ilman kunnan päättäjien näyttämää vihreää valoa on kaivosta tulevaisuudessa entistä vaikeampi ja jopa mahdoton perustaa.

Kaivosvaraus keskustelun herättäjänä

Viime aikoina monessa kunnassa huomiota ovat herättäneet lukuisat suurien pinta-alojen kaivosvaraukset. Vaikka kaivosvarauksista vain harva johtaa lopulta kaivoksen perustamiseen, tarjoavat varaukset erinomaisen mahdollisuuden aloittaa keskustelu suhtautumisesta kaivostoiminnan vaikutuksiin kunnissa niin äänestäjien kuin valtuutettujenkin osalta.

Tulevaisuudessa kuntien kaavoituspäätöksissä tulevat korostumaan kaivostoiminnan lisäksi myös kysymykset ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämisestä muiden perinteisten alueiden käyttöön liittyvien haasteiden ohella. Nähtäväksi jää, tarjoaako uudistuksen alla oleva maankäyttö- ja rakennuslaki riittävät työkalut edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseen.

Kaivos vs. luonnonsuojelualue, vai kummatkin?

Tällä hetkellä kaivosten perustaminen luonnonsuojelualueille ei ole kiellettyä. Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on, että luonnonsuojelualueet tulisi säilyttää pelkästään luonnonsuojelualueina. Kaivostoiminnalle, joka pystyy täyttämään kestävyyden kriteerit ympäristö- ja muiden vaikutusten osalta, tulisi etsiä ja löytyä paremmin soveltuvia paikkoja.

Kaivostoiminnan ja malminetsinnän kielto luonnonsuojelualueilla on kuitenkin onneksi esillä kaivoslain ja luonnonsuojelulain uudistuksissa, joiden on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn jo tulevana syksynä. Kaivostoiminnan kieltoa luonnonsuojelualueilla voi tukea myös allekirjoittamalla tuore Kaivostoiminnan rajat -kansalaisaloite. Toivottavasti tulevaisuudessa myös kuntalaisilla ja kunnan päättäjillä on mahdollisuus luottaa siihen, että luonnonsuojelualueet säilytetään pelkästään luonnonsuojelualueina myös tuleville sukupolville.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö (va.) Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa