Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Äänestä kuntasi ilmastokriisin rat­kai­si­jak­si  

Kohta valittavat kuntapäättäjät ovat avainasemassa ilmastokriisin ratkaisussa, kirjoittaa suojeluasiantuntija Liisa Toopakka.

Jos ilmastokriisi halutaan ratkaista, meidän on toimittava nyt. Esimerkiksi Sitran raportista käy ilmi, että kunnat ja kuntapäättäjät ovat tärkeässä roolissa matkalla kohti hiilineutraalia Suomea. Vaalikeskustelua seuratessa kuitenkin tuntuu siltä, että ilmastoasiat ovat jääneet taka-alalle.

Kunnissa tehdään energiaratkaisuja

Tulevalla vaalikaudella monessa kunnassa pohditaan sitä, kuinka kunnan energiantarve voidaan varmistaa, ja kuinka se tehdään kestävästi. Kunnissa tehdään erityisesti lämmitykseen liittyviä ratkaisuja ja päätöksiä. Esimerkiksi kuntaomisteisissa laitoksissa palaa yhä turvetta, ja muutamissa kunnissa ollaan vielä siirtymässä pois kivihiilen poltosta.

Suomen luonnonsuojeluliiton vaalitavoitteissa esitetään, että kuntien tulisi laatia ilmastostrategia ja sitoutua hiilinegatiivisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Energian kestävyys voidaan varmistaa ottamalla kunnassa käyttöön esimerkiksi EKOenergian kriteerit täyttävää, kestävää uusiutuvaa energiaa.

Uusiutuvatkaan vaihtoehdot eivät ole aina ongelmattomia. Erityisen isoja riskejä liittyy metsäbiomassan energiakäyttöön. Jos puun polttaminen lisääntyy paljon, tarkoittaa se lisää painetta metsien käytölle. Lisääntyvät hakkuut pienentävät metsien hiilinieluja, ja se saattaa johtaa myös luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Kunnissa tulisi ensisijaisesti investoida ja siirtyä polttoon perustumattomiin ratkaisuihin. Siellä, missä puuta yhä poltetaan, tulisi varmistaa poltettavan metsäenergian kestävyys. Tällä hetkellä puun polton kansalliset kestävyyskriteerit ovat riittämättömät, joten tilannetta voitaisiin korjata  varmistamalla, ettei kuntaomisteisissa laitoksissa poltettaisi ilmastolle ja ympäristölle haitallisia jakeita, kuten kantoja, lahopuuta, ainespuuta tai tuontipuuta.

Aiemmassa blogissa käsiteltiin kuntien metsien hoitoa, mutta metsien hiilivarastojen ja monimuotoisuuden säilymiseen voi vaikuttaa myös sillä, miten energiaa tuotetaan. Jos poltetaan puuta, voidaan vaikuttaa siihen, millaista puuta ohjautuu energiakäyttöön. Luonnonsuojeluliiton metsäenergialinjauksista voi lukea lisää täältä.

Kunnissa tehdään lukemattomia ilmastopäätöksiä

Kaikkien tehtävien päätösten yhteydessä on hyvä pohtia päätösten ilmastovaikutuksia. Erityisesti liikenteeseen ja liikkumiseen, energiatehokkuuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä päätöksissä voidaan edistää hiilinegatiivisuuden tavoitetta.

Kuuluuko kuntasi jo Hinku-verkostoon, jossa on mahdollista verkostoitua ja jakaa kokemuksia ilmastoteoista muiden kuntien kanssa? Jokaisen kunnan päästövähennyspolku on varmasti hieman erilainen, mutta ympäri Suomen löytyy jo hyviä esimerkkejä erilaisten kuntien ilmastoratkaisuista.

Ympäristöjärjestöjen yhteisiin kuntavaaliteeseihin koottiin ilmastoviestit kuntavaaleihin. Lue, mitä ilmastotoimenpiteitä esitämme liikenteen, energian, metsien, kuntalaisten osallistamisen ja julkisten hankintojen osalta. 

Äänestämällä ehdokkaita ja puolueita, jotka ajavat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, voit auttaa torjumaan ilmastokriisiä.

 

Liisa Toopakka

Kirjoittaja on suojeluasiantuntija.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa