Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Merenkulun ympäristönsuojelulaki edistää puhtaiden vesien tavoitetta. Huvivenesatamille pitäisi vielä saada erilliskeräysvelvoite ja jäänsärkijöille vieraslajien leviämisen vaaran takia pohjalastivesien käsittelypakko, jos ne käyvät Itämeren ulkopuolella.

Jurmo on Saaristomeren helmi. Tapani Veistola/SLL.

Muistio eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemisessa.

 

HE 71/2021 vp.

Va. toiminnanjohtaja, suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto

YmV 12.5.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Aluksista peräisin olevan jätteen vastaanottoa satamissa koskeva sääntely

Huvivenesatamien jätteen vastaanoton velvollisuudeksi on säädetty toisen lausuntokierroksen jälkeen sekä sisävesillä että merellä 25 alusta. Tämä on perusteltua. Sama raja on kansalaisten tasapuolista kohtelua ja ympäristön etu, kun jätehuolto hoidettaisiin paremmin. Se olisi myös parempaa palvelua veneilijöille. Huviveneilyyn pitää käyttää samoja erilliskeräysvaatimuksia kuin asumiseen.

HE:ssä jätteiden kertymistä huvivenesatamille on pidetty liian pienenä erilliskeräysvaatimuksille. EU:n kierrätystavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin haastavaa, eikä kierrätysjärjestelmään tule luoda porsaanreikiä.

Painolastivesisääntelyn soveltuminen jäänmurtajiin

Jäänmurtajien vapauttaminen painolastivesien käsittelystä on ongelmallista. Suomalaiset jäänmurtajat voivat tehdä matkoja Itämeren ulkopuolellekin, mikä lisää vieraslajivaaraa. Vesillämme voi toimia myös ulkomaisia jäänmurtajia, joiden vieraslajiriski olisi kotimaisia suurempi.

Erityisen vaarallisia vieraslajit olisivat Saimaalla. Sinne voi levitä esimerkiksi Venäjän sisävesien lajistoa, ja Saimaan oma luonto on herkkää.

HE:ssä on pidetty riskiä pienenä, koska Pohjanlahdella jäänmurtajat tulisivat Itämeren sisältä ja Suomi järjestää jäänmurron Saimaalla itse. Asiaan jää kuitenkin yhä mahdollinen porsaanreikä. Sen saisi tukittua määräämällä vapautus jäänmurtajille, jotka toimivat vain Itämeren piirissä.

Lisätietoja: va. toiminnanjohtaja, suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa