Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja – erityisesti lintuihin liittyvät hankkeet saivat tukea

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakaa vuosittain apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö myönsi tänä keväänä apurahoja 23 hankkeelle yhteensä 66 000 euroa. Jaettu summa on samaa suuruusluokkaa kuin vuosina 2018–2020. Tutkimushankkeiden ohella tukikohteina korostuivat kirjat, lehdet ja muut viestinnälliset hankkeet.

Kuten aiempinakin vuosina, valtaosa tuetuista hankkeista kohdistui Itämeren ja sen valuma-alueen lajiston ja ekosysteemien suojeluun. Tänä vuonna erityisesti linnut saivat tukea.

Itämerirahastosta jaettiin 34 250 euroa kahdeksalle hankkeelle, Rafael Kuusakosken muistorahastosta 21 500 euroa kuudelle hankkeelle, Luonnonsuojelurahastosta 5 000 euroa neljälle hankkeelle ja käyttövaroista 5 250 euroa viidelle hankkeelle.

Kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa myönnettiin Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahoina ja neljä apurahaa Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahoina.

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Se jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Katso alta lista tuetuista hankkeista.

Lue lisää: www.luonnonsuojelunsaatio.fi

 

Lisätietoja:

Heikki Simola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallituksen puheenjohtaja, heikki.l.k.simola(at)gmail.com, p. 050 566 0640

Tarja Ketola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, tarja.ketola(at)sll.fi, p. 040 527 5212

 

 

 

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat:

FM Ida Penttinen, Turku, väitöstutkimukseen ”Merikotkan liikkumisekologia: synnyindispersaali, reviirin valinta ja nuoruusvuosien aikaiset liikkeet”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

FM Veera Saari, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Metsälain erityisen tärkeiden ympäristöjen 10§ rajauksen muutosten vaikutus puro- ja lähdeympäristöjen suojeluun”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Riikka Vainio, Turku, väitöstutkimukseen ”Ravintoverkkojen huippulajit merikotka, haahka ja merimetso haitta-aineiden ilmentäjinä Suomen rannikolla, 12 500 euroa

Muut apurahat:

FM Hanna Apajalahti, Helsinki, Hiljaa virtaa Vantaa -tietokirjan kirjoittamiseen Vantaanjoen historiasta, kulttuurista ja luonnosta, 3000 euroa (Itämerirahastosta)

Enon Luonnon ystävät ry, Eno, Enon luontoa 2 -julkaisun tuottamiseen ja julkistamistilaisuuden järjestämiseen (Markku Aho in memoriam), 750 euroa

Artenomi, videokuvaaja Jouni Hiltunen, Kuusankoski, Merikotkan paluu -luontoelokuvan leikkaustyöhön, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Jonna Kangas, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Itämeren suolapitoisuuden muutoksen vaikutus planktonravintoverkon mikrobisilmukkaan”, 750 euroa (Itämerirahastosta)

Kemiönsaaren luonto ry, Kemiönsaari, Kemiönsaaren luonto -lehden painokuluihin, 2000 euroa (Itämerirahastosta)

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry/Munkkulla-työryhmä, Kirkkonummi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Munkkullan alueen ja Munkinpolun luonto- ja kulttuuriarvojen viestintään, 1000 euroa

FL Pertti Koskimies, Kirkkonummi, Villiluonnon puolustus -esseekirjan kirjoittamiseen, 2500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

HuK, TaK Christina Lax, Helskinki, uhanalaisista eläimistä kertovaan lasten kuvakirjaan, 1000 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha, Luonnonsuojelurahastosta)

Nuorisodiakoni, omavaraisviljelijä Eeva-Stiina Lönnemo, Salo, Meidän metsämme kansalaisliikkeen metsädialogien järjestämiseen vuosina 2021–2022, 1500 euroa (Itämerirahastosta)

FM Miina Mäki, Helsinki, Elonkirjo -lasten tietokirjaan luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä, 1500 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha, Luonnonsuojelurahastosta)

LuK Milla Niiranen, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Boreaaliset suot ilmastonmuutoksessa: onko poron laidunnuksella merkitystä?”, 1000 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha, Luonnonsuojelurahastosta)

FT Matti Riihimäki, Tammisaari, väitöstutkimukseen ”Merisirrien fenologia Suomenlahdella – olosuhteiden vaikutukset lajin esiintymiseen ja mikrohabitaattien valintaan loka-toukokuussa”, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Yhteispohjoismaisen luonnonkukkien päivän järjestämiseen, 1000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry, Joensuu, Pohjois-Karjalan uhattujen soiden inventointiin, 2000 euroa (Emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven 90-vuotisjuhla-apuraha, Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Hankekoordinaattori Teija Tarvainen, Suomenniemi, Paikka luonnolle -hankkeen kuvituskuvien tuottamiseen luonnonmukaisen pihanhoidon edistämiseksi, 500 euroa

FT Pauliina Teerikorpi, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Kaivostoiminnan päättymisen kemialliset ja ekologiset seuraukset Polvijärvessä – mallinnusmenetelmä vesiensuojelun tueksi”, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Assi Teittinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Jokien pohjaeläimistön vertailuolojen määritys mallintamalla”, 1000 euroa (Itämerirahastosta)

FM Milla Tuormaa, Helsinki, Monimuotoisuutta tutkimaan kaupunkiluonnossa -hanke, 1500 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha, Luonnonsuojelurahastosta)

YTM Mari Uusivirta, Tampere ja YTM Anna-Sofia Nieminen, Helsinki, tutkivaan journalistiseen hankkeeseen, jolla selvitetään maankäyttöä ja pohjoisen luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, 2000 euroa

FM Birthe Weijola, Helsinki, järjestöjen yhteisen kannanoton valmisteluun ja tiedottamiseen Vaasan metsäsuunnitelma 2020–2030-luonnoksesta, 1000 euroa (Itämerirahastosta)

Jaa sosiaalisessa mediassa