Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to vaatii hallitusta toimimaan il­mas­to­ta­voit­tei­den­sa mukaisesti

Hallitus päätti puoliväliriihessä keventää turvevoimaloiden verotusta ja siten kasvattaa turpeen polton päästöjä. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen on nyt vähennettävä päästöjä muualta ja toteutettava hallitusohjelman muut ympäristötoimet entistä kunnianhimoisemmin.

Luonnonsuojeluliitto muistutti hallitusta turpeen polton lopettamisen tärkeydestä koko puoliväliriihen ajan Säätytalolla. Kuva: Oona Lohilahti/Luonnonsuojeluliitto

Turve aiheuttaa noin 10 prosenttia Suomen päästöistä, mutta tuottaa vain noin viisi prosenttia energiasta. Tämän takia turpeen polton lopettaminen on helpoin ilmastotoimi, jonka Suomi voi tehdä. Hallitus ei kuitenkaan puoliväliriihessä tarttunut tähän täkyyn, sillä turpeen poltto sai lisätukea aina vuoteen 2030 asti. Turpeen uuden veroalen aiheuttamat päästöt ovat toteuttamistavasta riippuen noin 0,1–0,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä vastaisi noin 2,5–13 prosenttia turpeen polton päästöistä vuonna 2020.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä toteaa, että päätös tukea turpeen polttoa on pettymys.

“Siirtymä pois turpeesta on tehtävä oikeudenmukaisesti siitä kärsivien ihmisten kannalta, mutta turpeen polttoa itsessään ei pidä pitkittää. Se myös antaa alalle väärän viestin, sillä turpeen poltolla ei ole tulevaisuutta. Suon kaivaminen tuhoaa aina suoluonnon ja päästää ilmakehään kasvihuonekaasuja.”

Ilmaston kuumenemista täytyy torjua, ja tämä vaatii tekoja. Siksi on löydettävä vastaavasti muita päästövähennyskohteita erityisesti taakanjakosektorilta, jolle pienten, turvetta polttavien laitosten päästöt lasketaan. Sektorille kuuluvat muun muassa maatalous ja liikenne. Päästövähennysten tekeminen esimerkiksi liikenteestä on kuitenkin kalliimpaa kuin turpeesta.

“Kun turpeen ja ympäristölle haitallisten tukien karsiminen ei edennyt, on sitäkin tärkeämpää toteuttaa hallitusohjelman muut ympäristölupaukset. Luonnonsuojelun vahvistamisen lisäksi on parannettava ympäristön tilaa luonnonsuojelulain, kaivoslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksissa”, sanoo va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

 

Lisätietoja:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi

Tapani Veistola, va. toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija (monimuotoisuus, metsät ja suot), p. 050 5323 219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Liisa Toopakka, suojeluasiantuntija (ilmasto), p. 040 5042 989, liisa.toopakka(a)sll.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa