Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Rakennerahasto-ohjelman luonnoksessa on merkittävintä hiilineutraalisuus. Liitto vaatii, että muidenkin hankkeiden pitää välttää haittoja luonnolle ja olla ilmastokestäviä. Tässä voisivat alueelliset arviontiryhmät auttaa.

EAKR
EU:n rakennerahoilla on toteutettu paljon hyviä ympäristöhankkeitakin. TVe/SLL

Suojelupäällikkö Tapani Veistola täytti lausuntopalvelun lomakkeen.

Lausunto

16.4.2021

Asia: VN/8737/2019

Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Ohjelman ympäristöasiat ovat kehittyneet valmistelun aikana myönteiseen suuntaan. Ympäristöasioiden toteuttamisessa on hyvä, että myös kunnat ovat nyt mukana tuensaajina, eivätkä vain yritykset.

Hiilineutraali Suomi on tärkeä toimintalinja, mutta kaikkien muidenkin toimintalinjojen tulee noudattaa haittojen välttämisen luonnolle (Do Not Significant Harm) -periaatetta ja olla ilmastokestäviä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeiden arviointiin tarvittaisiin mini-yva -työryhmiä, joihin kannattaisi kutsua ympäristöjärjestötkin mukaan.

Hiilineuraali Suomi -toimintalinjan erityistavoitteissa

1) energiatehokkuuteen kannattaa lisätä rakennukset sekä kasvihuonekaasujen vähentämiseen tuuli- ja aurinkovoima.

2) Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tulee voida vastata myös luontokadon ja vesien tilan ongelmiin, jotka ovat usein yhteydessä toisiinsa (esimerkiksi sininen ja vihreä infrastruktuuri).

3) Suomella on uunituore kiertotalousstrategia, jonka toteutuksessa rahastolla voi olla suuri merkitys. Kiertotaloudessa myös uusiokäyttöä kannattaa suosia, koska siihen liittyy suuria työllisyysmahdollisuuksiakin.

Ympäristövaikutusten arvionti jäi valitettavasti metatasolle ja vaihtoehtovertailuna ohjelma tai ei ohjelmaa on riittämätön. Se ei erottele vaihtoehtoja eikä ohjaa valintoja. Käytäntö ratkeaa hankkeita valittaessa, ja siinä pidämme alueellisia mini-yva -työryhmiä tärkeänä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

suojelupäällikkö

Lisätietoja

Suojelupäällikkö, toiminnanjohtajan sijainen Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa