Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto maantie- ja ratalain muutoksesta

Juna
Suomen uudet radat eivät olisi mitään luotijunaratoja. TVe/SLL

Maantie- ja ratalakeihin lisätään kansainvälisen yvan menettelyn pykälä – jos sellaisia hankkeita vielä joskus tulisi.

Lausunto

16.4.2021

Asia: VN/14172/2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa hallituksen esityksen luonnokseen liittyviä yva-direktiivin toimeenpanoa edistäviä muutoksia.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

suojelupäällikkö

 

 

 

Veistola Tapani

SLL

Lisätietoja

Suojelupäällikkö, toiminnanjohtajan sijainen Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa