Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Omis­ta­jaoh­jauk­sen linjausten mukaisesti Sierilän voimalaitoksesta tulee luopua

Valtionyhtiöiden uudet omistajaohjauksen linjaukset täyttävät vuoden. Liitto kirjoitti asiasta vastaavalle ministerille Kemijoesta ja Sierilästä.

Tämä näkymä Kemijoelta hukkuisi Sierilän vesivoimalan patoaltaaseen, jota Kemijoki Oy on suunnitellut 1950-luvulta lähtien. Kuva: Matti Pellinen

8.4.2021

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Omistajaohjauksen linjausten mukaisesti Sierilän voimalaitoksesta tulee luopua

Arvoisa ministeri

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää vuosi sitten hyväksyttyjä uusia valtion omistajaohjauksen linjauksia merkittävinä uudistuksina: ”Yhtiöiden on tunnistettava myös oman toimintansa ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä asetettava niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet.”

Asia on nyt ajankohtainen Rovaniemen Sierilän vesivoimalahankkeen takia. Hanke on jäänne sotien jälkeisestä, kansallisesta vesivoimalla sähköistämisen projektista. Muualla maassamme ja Länsi-Euroopassa on siirrytty jo vaelluskalojen kulun palauttamiseen ja virtavesien vapauttamiseen ohitusuomilla, kalateillä ja patojen purkamisella.

Kemijoki Oy ei ole pystynyt täyttämään vesitalouslupansa ehtoja ja aloittamaan rakentamista vaan se joutuu hakemaan jatkoaikaa. Myöskään kaikkia voimalaitoksen tarvitsemia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kaavoja ja lupia ei ole vielä ratkaistu. Asiaa tulee nyt harkita uudelleen omistajaohjauksen linjauksien valossa.

Veden nousu kahdeksalla metrillä hukuttaisi Keski-Kemijoen viimeiset virtapaikat, joille Kemijokeen palautettava lohi ja muut vaelluskalat nousisivat kutemaan. Rakentaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa vaelluskalojen lisäksi uhanalaiselle jokihelmisimpukalle.

Kemijoki Oy:lle tulee asettaa tavoitteeksi luontaisesti lisääntyvän, elinvoimaisen lohikannan palauttaminen Kemijokeen. Nyt Kemijoki Oy on vastustanut Lapin ELY-keskuksen esitystä aluehallintovirastolle kalatalousvelvoitteiden päivittämiseksi ja ohitusuomien rakentamiseksi nykyisiin voimalaitoksiin. Sierilän rakentaminen pahentaisi lohen tulevaisuutta entisestään.

Esitämme, että omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti valtio päättäisi Kemijoki Oy:n enemmistöosakkaana, että yhtiö luopuu Sierilän rakentamissuunnitelmista ja Kemijoen kalatalousvelvoitteiden uusimisen vastustuksesta.

Tapaisimme mielellämme Teidät ja antaisimme lisätietoja:
• puheenjohtaja Harri Hölttä, p. 040 7224 922, harri.holtta a sll.fi
• hankepäällikkö Virpi Sahi p. 050 3082457, virpi.sahi a sll.fi
• suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi
• Lisätietoa Kemijoesta https://www.sll.fi/vapauta-virrat/vapauta-kemijoki/

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä        Tapani Veistola
puheenjohtaja     suojelupäällikkö

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa