Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to Suomen kestävän kasvun ohjelmasta ja kehysriihestä

SLL lähetti terveisiä ministereille: Kestävän kasvun ohjelma oli hyvä, mutta työtä pitää jatkaa kehysriihessä luonnonsuojelun ja puhtaiden investointien puolesta sekä haitallisten tukien karsimiseksi.

Budjettikirja
Raha ratkaisee luonnonsuojelussakin: sitä pitää suunnata haitallisista tuista suojeluun.

Suomen luonnonsuojeluliitto Suomen kestävän kasvun ohjelmasta ja kehysriihestä

 

Arvoisat vastaanottajat

 

Kiitokset hallituksen eilisestä päätöksestä koskien Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Pidämme sen tavoitteita ja rahoitusta muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja vihreän siirtymän edistämisessä todella merkittävinä edistysaskeleina.

 

Hallituksen tämän kevään ohjelmaan kuuluu myös kehysriihi. Koronan ja sen vaikutusten leimatessa taloutta haluamme nostaa esille kolme päätavoitettamme kehysriihtä varten.

 

Luonnonsuojeluliitto pitää ensinnäkin tärkeänä, että erilaisten elvytystoimien ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutukset on otettava huomioon jokaista erillistä päätöstä tehtäessä. Elvytysvarat tulee käyttää ekologiseen jälleenrakentamiseen: luonnonsuojeluun ja puhtaisiin investointeihin.

 

Toiseksi: luonnonsuojelun rahoitus on turvattava myös hallituksen loppukaudelle. Tämä tarkoittaa sadan miljoonan euron panostusta vuosittain kauden loppuun asti. Monet luonnonsuojelua edistävät toimet leikkaavat myös ilmastopäästöjä ja tällaisista toimenpiteistä on käytettävissä Luontopaneelin tuore kannanotto. Kestävän kasvun ohjelmassa tällaiset toimet eivät juurikaan nousseet esille. Hallitusohjelman kirjaus Luontolahja-periaatteen (valtio tuplaa valtionmailta yksityisten omilta mailtaan korvauksetta suojelemien alueiden pinta-alan) jatkamisesta on toteutettava koko hallituskauden kestävänä toimenpiteenä.

 

Kolmanneksi: ekologisen jälleenrakentamisen yksi peruspilareita on ympäristölle haitallisten tukien karsiminen. Jotta Suomella on mahdollisuus päästä ilmastotavoitteisiinsa, energiaturpeen verokohtelua ei tule löysätä, päinvastoin. Turpeen muita käyttömuotoja ei myöskään kannata tukea, sillä suon avaaminen tuhoaa aina suoluonnon sekä vapauttaa ilmakehään lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä (vertaa Do No Harm -periaate). Hallituksen ilmastotavoitteiden puolivälitarkastelu auttaisi määrittelemään, mitä toimia haitallisten tukien karsimiseksi lähivuosina vielä tarvitaan.

 

Helsingissä 16.3.2021

 

Harri Hölttä

Hallituksen puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto ry.

040 722 9224

 

Lisätiedot

 

Suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530

Paloma Hannonen (monimuotoisuus, metsät ja suot), p. 050 5323 219

Liisa Toopakka (ilmasto), p. 040 5042 989

Matti Kattainen (lainsäädäntö), p. 044 7785 013

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa