Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit MRL-uudistuksen aluei­den­käyt­tö­jaos­tol­le

Kaavoitusta ohjaavan MRL-uudistuksen alueidenkäyttöjaostolle annettiin vielä yhdet kommentit ennen lausuntokierrosta. Hallitusohjelman ympäristötavoitteet jäävät tätä menoa toteutumatta.

Kumpulan Keinukallion räjäytys ja rakentaminen on hyvä huono esimerkki vanhentuneen asemakaavan vaaroista. TVe/SLL

Pykäläluonnosten  kommentointi tapahtui YMn verkkopohjaiselle työpohjalle 16.2.2021. Tässä kuitenkin pääpointit:

 • Lentokenttiä pitää ohjata liikenneverkon osana.
 • Ilmastopykälän pitää turvata hiilivarastoja.
 • SLL kannattaa saamelaisten oikeuksien turvaamisessa pitempää ja tiukempaa versiota.
 • ELY-keskuksien oikeudet ohjata ja valvoa MRL:ää pitää palauttaa KARALUSU-heikennyksiä edeltävään tilaan.
 • Suojelumääräykset eivät voi olla heikompia B-luokan väliaikasia asioita kuin muu kaava (vrt. kohtuullistuttaminen ja määräaikaisuus).
 • Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden pitää ohjata kaupunkiseutusuunnitelmaa.
 • Maakuntakaavan tulee koskea myös seudullisia asioita.
 • Maakuntakaavan tulee ohjata asemakaavaa vanhentuneen (jopa sitä vanhemman) yleiskaavan alueella.
 • Suojelualueet pitää turvata viherrakenteesta irrallaankin.
 • Kulttuuriympäristöt täytyy pitää maakuntakaavassa.
 • Viherrakenteen jatkuvuus kuuluu luonto- eikä virkistyskohtaan.
 • Asemakaavassa pitää ottaa huomioon maisemakin.
 • Asemakaavan parasta ennen -päiväys on nykyaikana 10 eikä 13 vuotta.
 • Järjestön pitää voida valittaa päätöksestä, jos kunta väittää vahentunutta asemakaavaa ajantasaiseksi.
 • Valitusoikeuden tulee koskea myös kaupunkiseutusuunnitelmia.
 • Kansalliseen kaupunkipuistoon pitää kirjoittaa auki mahdollisuus ottaa luonnonsuojelualueita.
 • Merenhoitosuunnitelman lausuntoaika pitää tuplata 30 päivästä 60 päivään.
 • Päätöksissä pitää kirjoittaa valitusajan loppupäivä ja kellonaika auki.

Aika pitkä korjauslista vielä työn tässä vaiheessa! Eivät tässä näytä hallitusohjelman ympäristökirjaukset toteutuvan.

Kommentit tekivät jaoston jäsenet Matti Kattainen & Tapani Veistola.

 

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa