Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n ka­las­tus­po­li­tii­kan täy­tän­töön­pa­no­lain muuttamisesta

Kuka omistaa kalastuskiintiötä käyttävän yhtiön? Se pitää ilmoittaa viranomaisille, jotta kiintiöiden liika keskittyminen voidaan estää.

Vene
Vanha vene Jurmossa. Ulla Pulkki/SLL.

 

Kirjallinen asiantuntijalausunto  eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

HE 256/2020 vp
Suojelupäällikkö Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Kirjallinen asiantuntijalausunto
MmV 16.2.2021

EU:n kalastuspolitiikan täytäntöönpanolain muuttamisesta

Kun Suomi siirtyi eräiden kalojen merikalastuksessa toimijakohtaiseen kiintiöjärjestelmään, ja kun osasta käyttöoikeuksia tuli siirrettäviä, muun muassa Luonnonsuojeluliitto pelkäsi muutoksen johtavan kalastuksen keskittymiseen ajan mittaan harvojen käsiin. Erityinen huoli oli kansainvälisten kokemusten perusteella kiintiöiden siirtymisestä ulkomaisille suuryrityksille. Se heikentäisi kotimaisten pienyrittäjien asemaa ja rannikon yhdyskuntien elinvoimaisuutta.

Keskittymistä onkin tapahtunut varsinkin silakan kalastuksessa, joka muodostaa Suomen kalansaaliin valtaosan: troolaus on siirtynyt yhä enemmän virolaisille toimijoille. Siksi oli hyvä, että kiintiöiden keskittymiselle säädettiin enimmäisrajat. Vaikka katto on hyvin korkealla – 20 % silakasta ja kilohailista sekä 15 % lohesta – se on parempi kuin ei mitään.

Nyt ehdotetut muutokset niin sanottuun täytäntöönpanolakiin parantaisivat mahdollisuuksia valvoa näitä siirrettävien käyttöoikeuksien keskittymisen rajoituksia. Esimerkiksi yhtiöiden omistuspohjan muutokset pitää raportoida.

Myös määräykset lajittelemattomia troolisaaliita koskevien kalastuspäiväkirjamerkintöjen sallituista poikkeamista parantaisivat kalastuksen valvontaa. Se parantaisi myös saalistilastojen luotettavuutta ja kalakantojen arvioinnin tietoja.

Yhteenveto

Halllituksen esitys on hyvä ja kannatettava.

Lisätietoja
– suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa