Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EUn kysely kalastuksen teknisten toimenpiteiden asetuksesta

Ongella
EUn kalastuspolitiikan tavoitteita tukee ns. "teknisten toimenpiteiden" asetus. Sen kehittämisen kyselyssä korostimme ankeriaan rauhoitustarvetta sekä pyöriäisen ja hylkeiden sivusaaliin vähentämisen tarvetta.
EU:n kalastuspolitiikan jargonissa Suomessakin vilahtaa joskus ”technical measures” -asetus.
Miksi sitä sanotaan sellaiseksi?
Koskapa sen täydellinen nimi on suomeksi ”EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1241, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 ja (EU) 2019/1022 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta.”
Suojelupäällikkö Tapani Veistola täytti 15.2.2021 komission kyselylomakkeen
”Targeted stakeholder consultation on the Technical Measures Regulation (fisheries)”. Kehitystoiveiden listalla oli mm. ankeriaan rauhoitus sekä pyöriäisen ja hylkeiden sivusaaliskuolleisuuden vähentäminen.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa