Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Irti turpeesta -kansalaisaloite on kerännyt 50 000 allekirjoitusta

Irti turpeesta -kansalaisaloite, joka vaatii energiaturpeen polton lopettamista, on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Nimien tarkastuksen jälkeen aloite siirtyy eduskuntaan käsiteltäväksi.

Kuva: Jorma Luhta

Pelkästään yhden vuorokauden aikana 10.2. aloite keräsi yli 4000 kannatusilmoitusta. Allekirjoituksia kertyy edelleen. 50 000 rajan ylittäminen tarkoittaa, että nimien tarkastuksen jälkeen aloite siirtyy eduskuntaan käsiteltäväksi. Eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi.

”Olemme todella iloisia siitä, että ihmiset ymmärtävät ilmastotoimien kiireellisyyden. Turpeen polton lopettaminen on yksi merkittävimmistä ilmastoteoista, joita Suomessa voidaan tehdä. Kiitos kaikille kampanjassa mukana olleille järjestöille, vapaaehtoisille ja allekirjoittaneille”, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä sanoo.

Turpeen kaivaminen ja polttaminen aiheuttaa merkittäviä ilmastopäästöjä. Pelkästään polton päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin henkilöautoliikenteellä, vaikka turpeella tuotetaan vain pieni osa Suomen sähköstä ja lämmöstä. Suot ovat myös ylivoimaisesti Suomen suurin hiilivarasto. Niihin on sitoutunut noin 5000 miljoonaa tonnia hiiltä, mikä vastaisi Suomen nykypäästöjä karkeasti noin 350 vuoden ajalta.

“Onneksi turpeen poltolle on vaihtoehtoja. Tehdään muutos yhdessä, hallitusti ja oikeudenmukaisesti”, Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Liisa Toopakka toteaa.

Ilmastohaittojen lisäksi turpeen kaivaminen tuhoaa kaivualueen suoluonnon täysin ja kuormittaa herkkiä latvavesiä. Suomi on sitoutunut monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen sekä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen. Tavoitepäivämäärää on jouduttu molempien osalta siirtämään, koska toimet eivät ole olleet riittäviä.

”Me ihmiset emme elä irrallamme ympäröivästä luonnosta. Meidän talousjärjestelmämme ei ole irrallaan ympäröivästä luonnosta. Soilla on merkitystä esimerkiksi veden kierrossa ja hyönteisten selviämisessä”, Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen toteaa.

”Ei tarvitse kovin isoa kaaviota piirtää, että ymmärtää asioiden yhteyden meihin ihmisiin. Meidän on nyt suojeltava jäljellä olevia soita ja ennallistettava niitä, joita olemme ehtineet pilaamaan”, hän jatkaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita suoluonnolle!

Tukemalla Luonnonsuojeluliiton suotyötä olet mukana suojelemassa jäljellä olevia arvokkaita soitamme. Lahjoituksilla kampanjoimme soiden puolesta, kartoitamme suoluontoa, neuvottelemme arvokkaiden soiden säilymisestä ja viemme tietoa soista päättäjille niin ministeriöihin, eduskuntaan kuin kuntiinkin.

Kuva: Ville Kangas

Tee kertalahjoitus metsille, vesille ja soille