Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto kansallisen ve­si­huol­to­uu­dis­tuk­sen visiosta ja toimeenpano-uudistuksen luonnoksesta

Vesihuoltoalaa vaivaa muun muassa hajanaisuus, alihinnoittelusta johtuva investointivelka ja osaamisvaje. Nyt menossa oleva uudistus on mahdollisuus parantaa ympäristöasioita, kuten hulevesien hallintaa ja kiertotaloutta.

Vesi
Vesi on yksi peruselementeistä – elämän ehto. Villa d'Este. Ulla Pulkki.

8.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöön verkkosivullanne 7.12.2020 VN/5326/2020 ja VN/5326/2020-MMM-4

Lausunto kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja toimeenpano-uudistuksen luonnoksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa, että luonnos on hyvä ja kannatettava. Vesihuoltoalaa vaivaa muun muassa hajanaisuus, alihinnoittelusta johtuva investointivelka ja osaamisvaje. Toisaalta uudistus on mahdollisuus parantaa ympäristöasioita, kuten hulevesien hallintaa ja kiertotaloutta.

Esitetty lainsäädännön tehostaminen on tarpeen. Vesi on perustarve ja vesihuoltolaitokset keskeistä yhteiskunnan ydininfrastruktuuria. Sen pitäminen kotimaisessa hallinnassa ja pääosin julkisissa omistuksessa on myös tärkeä kansallinen turvallisuustekijä.

Lainsäädännön kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota myös hulevesien käsittelyyn ja jätevesien ylijuoksutusten ennaltaehkäisyyn. Luonnonsuojeluliitto korostaa vesihuollon yhteyttä maankäytön ja vesienhoidon suunnitelmiin sekä lupiin.

Alueellisen yhteistyön kehittäminen on järkevää. Isot laitokset ovat yleensä hyvin hoidettuja, mutta pieniin haja-asutusalueen osuuskuntiin liittyy suuria haasteita. Olisi tärkeää saada pieniä osuuskuntia isommiksi yksiköiksi, joissa osaaminen ja investointipohja olisi vakaampi. Pitkäjänteisten kehittämis- ja investointisuunnitelmien tekeminen pakolliseksi on järkevää.

Myös luonnoksen esitykset neuvonnan, pätevyysvaatimusten, yhteistyön ja digitalisaation kehittämiseksi ovat kannatettavia.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
suojelupäällikkö

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa