Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ta­lous­va­lio­kun­nal­le Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla yritetään vastata koronaan ja pitkäaikaisempiinkin kestävyysvajeisiin. Tässä asiasta eduskunnan talousvaliokunnan näkökulmaan fokusoitu lausunto.

Kestävän kehityksen tavoitteet. Agenda 2030.

VNS 6/2020 vp

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Kirjallinen asiantuntijalausunto

TaV 12.1.2021

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on pohdittu sekä koronanjälkeisen elpymisen että pitempiaikaisen kestävän kasvun kehittämistä.

EUn ja Suomen ympäristötavoitteissa on tärkeää kasvun kestävyyden varmistaminen. Se on kuitenkin Suomen kaltaisessa jälkiteollisessa palvelu- ja tietoyhteiskunnassa mahdollinen tehtävä (mm. TKI, digitalisaatio, uusiutuva energia sekä energia- ja materiaalitehokkuus). Näitä asioita tälläkin ohjelmalla voidaan tehostaa.

Rahoitus

Ohjelman rahoitussuunnitelmassa on aivan oikein painotettu vihreää siirtymää. Yleisestikin pyritään välttämään ympäristölle haitallisia tukia (myös uusi do not significant harm -periaate). Käytännön rahoitustyössä näiden tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa ovat avainasemassa vaikutusten arvioinnit. Apuna voitaisiin hyödyntää myös kansalaisten osallistumista (esimerkiksi maakunnalliset yva-ryhmät hankkeiden arvioimiseen).

Huomattakoon, että kun kokeilujen yhteydessä puhutaan säätelyn kehittämisestä (s. 27), esimerkiksi ympäristönsuojelulaissa on jo kokeiluja koskeva pykälä (31 §).

Vihreän siirtymän rahoituksessa korostuu puhdas energia. Vetytaloudessa ratkaisevaa on se millä se tuotetaan. Siinä tuulivoiman lisäksi aurinkoenergia kannattaa mainita.

Luonnonvarojen tase


Kestävyydessä tärkeintä on luonnonvarojen ylikulutuksen lopettaminen. Tästä ohjelmasta puuttuvat kuitenkin vielä konkreettiset luonnonvarojen kulutuksen prosentuaaliset vähennystavoitteet. Sama ajatus tulee ulottaa liikenteeseenkin. Digitalisaatiokin vähentää fyysista matkustamista (esimerkiksi etäkokoukset, kuten nyt koronavuonna opittiin).

Lisätietoja

suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Suojelupäällikkö, toiminnanjohtajan sijainen Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa