Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Met­sä­ha­ke­voi­ma­loi­den tuotantotuki lopetetaan

Kannatimme hallituksen esitys tuotantotukijärjestelmän sulkemisesta metsähakevoimaloiden osalta. Tukijärjestelmä on menettänyt merkityksensä päästökaupan hinnan noustua. Mielestämme puun polttoa voisi ennemminkin verottaa.

HE 240/2020 vp
TaV kirjallinen asiantuntijalausunto 9.12.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys tuotantotukijärjestelmän sulkemisesta metsähakevoimaloiden osalta on kannatettava tukijärjestelmän menetettyä merkityksensä päästökaupan hinnan noustua.

Metsähakkeen tuotetun sähkön tukemisen lopettaminen on perusteltua myös siksi, että metsäbiomassan energiakäyttöä on rajoitettava ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Tästä näkökulmasta myös tukijärjestelmän ennenaikainen alasajo olisi kannatettava vaihtoehto. Erityisesti riskialttiiden raaka-aineiden, kuten kantojen, ainespuun eli yli 10 cm läpimitaltaan olevan puun, lahopuun, ruokakasvien, luonnonsuojelualueilta peräisin olevan biomassan sekä tuontipuun energiakäytöstä olisi luovuttava. Metsäbiomassan poltto tulisi asettaa verolle ainakin ilmastolle haitallisten jakeiden osalta.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358405042989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa