Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta tehdyn lain luonnosta. Jatkotyössä kannattaa varmistaa hallinnon voimavarat ja kehittää vakuutuksia, jotka ovat ensisijainen korvausmuoto.

Valkoposkihanhia pellolla
Valkoposkihanhia pellolla. Kari Antikainen.

Lausuntopalveluun täytetty vastaus

4.11.2020

Asia: VN/13888/2020

Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry katsoo, että lakiesitys on hyvin valmisteltu. Se perustuu pohjatutkimuksen jälkeiseen yksimieliseen RauLaKo-työryhmän mietintöön ja luonnonsuojelulain uudistamisprojektiin II. Luonnonsuojeluliitto oli näissä molemmissa työryhmissä mukana. Liitto kannattaa esityksiä pitäen niitä hyvinä ja tarpeellisina.

Liiton mielestä laissa on muun muassa tasapainotettu hyvin perustuslain eri elementtejä. Merikotkan ja porovahinkojen suhteeseen on parasta palata vasta uusien tutkimusten jälkeen, joita on nyt luvassa.

Toteutuksen kannalta on tärkeää turvata ympäristöhallinnolle näihinkin asioihin riittävät voimavarat. Myös vahinkojen ennaltaehkäisyn kehittämiseen, tutkimiseen ja seurantaan kannattaa panostaa.

Tämä laki on tarpeellinen, mutta sen perusteluissakin korostetaan aivan oikein vakuutusten ensisijaisuutta (s. 19–20). Vakuutusten kannalta on ongelma, että esimerkiksi satovahinkovakuutuksia ei osteta enää paljoa. Niissä ei välttämättä ole otettu myöskään rahoitettuja eläimiä riittävästi huomioon. On kuitenkin ilmeistä, että ilmastonmuutoksen myötä satovahinkojen riski lisääntyy. Ilmaston äärevöityminen on varmasti suurin riski, jonka rinnalla rauhoitetut eläimet ovat pienempi ja paikallisempi haaste. Rauhoitettuja lajeja isompia yllätyksiä voi tulla rauhoittamattomista eläimistä (esimerkiksi Kouvolan Elimäen tämänkesäinen tutkijatkin yllättänyt kalvassekoyökköstapaus). Joka tapauksessa satovahinkokorvausjärjestelmän kehittäminen olisi nyt entistä ajankohtaisempaa. Samanlaista työtä kannattaisi tehdä esimerkiksi kalataloudessa.

Kattainen Matti

Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa