Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Yhteisen maa­ta­lous­po­li­tii­kan uudistamista koskevat ehdotukset

Ympäristöasioiden parantaminen on yhä kesken EU:n jäsenmaiden ja Suomen maatalouspolitiikan uudistuksessa. Näin totesimme eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemisessa.

U 73/2018 vp

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

YmV 13.10.2020

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevat ehdotukset

Hallituksen luonnoksessa lokakuun maatalouspolitiikan neuvostossa esitettäväksi Suomen kannaksi on mainittu uutena huomioon otettavana asiana EU:n kesän budjettipäätös. Siinä ei ole kuitenkaan otettu huomioon kahta muuta kesällä tapahtunutta asiaa: Pellolta pöytään -aloitetta ja biodiversiteettistrategiaa. Ne toivat uusia tavoitteita, mutta budjettipäätös tuo rahaa myös niiden toteuttamiseen: Suomen saamat maastaloustuet tulevat kasvamaan nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna. Suomen kantaa tulee siksi päivittää ympäristöasioille aktiivisemmaksi.

Ehdollisuus

Esitys niin sanotun GAEC 9:n ekologisten ei-tuottavien alojen 5 % alasta on luonnon monimuotoisuuden kannalta täysin riittämätön. Suomen tulisi tukea EU:n biodiversiteettistrategian 10 % tavoitetta.

Isompi tavoiteprosentti on sitä tärkeämpi, mitä enemmän siinä on poikkeuksia. Vähintään metsäisyyden perusteella tehtävä poikkeus pitää ehdottomasti poistaa. Se johti Suomessa tällä ohjelmakaudella siihen, että 5 % tavoitetta ei ole käytetty kuin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Maatalousympäristöjen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus on kuitenkin metsien luokkaa. Molempia pitää suojella, mutta metsien määrä ei mitenkään auta täysin erilaisia perinnebiotooppien lajeja ja luontotyyppejä. Huomattakoon, että metsäisyyspoikkeukseen ei sisälly edes velvoitetta metsien suojelusta. Metsäisyyspoikkeus on ekologisesti täysin virheellisenä syytä poistaa.

Ekojärjestelmä

Ympäristötöiden rahoitusta on tarpeen lisätä luonnon monimuotoisuuden, vesien hyvän tilan ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi niitä tulee tukea myös suorien tukien ykköspilarista. Tässä jäsenmaille pakollinen ekojärjestelmä on tarpeen ja sille pakollinen vähimmäismäärä.

II pilarin ympäristö- ja ilmastotoimet

Luonnonhaittakorvaukset ovat vain vähän piilotettua suoraa tulotukea viljelijöille. Koska niillä ei ole todellisia luonnon monimuotoisuuteen, vesiin ja ilmastoon liittyviä tavoitteita ja vaatimuksia, niitä on väärin laskea ilmasto- ja ympäristörahoitukseen.

106 artikla

On tärkeää, että strategiasuunnitelmissa otettaisiin huomioon EU:n ympäristötavoitteet koko Green dealin laajuudelta eikä vain direktiivien minimitulkintojen mukaan.

Lisätietoja

suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa