Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Aleksi Lehikoinen: Suomen soiden linnusto vähentynyt huolestuttavasti

Mitä soiden pesimälinnustolle kuuluu nyt? Sen kertoo meille lintutieteilijä ja intendentti Aleksi Lehikoinen Helsingin yliopistosta

Jänkäsirriäinen (Calidris falcinellus)
Suomella on erityisvastuu jänkäsirriäisen säilymisestä, sillä valtaosa Euroopan kannasta pesii Suomessa. Kuva: Henri Quatre / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

”Suomen soiden linnusto on vähentynyt vuosittain tehtävien laskentojen perusteella jo pitkään”, hän aloittaa.

Muutama vuosi sitten hän oli tekemässä artikkelia, jonka mukaan suolinnuston väheneminen on kiihtynyt 2000-luvulla.

”Tilanne on parempi esimerkiksi Virossa, jossa valtaosa avosoista on suojeltu ja soiden lintukannat ovat vakaat.”

Lehikoinen kertoo, että suolintujen tilanne on huolestuttavasti heikentynyt. Tämä näkyy myös tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinnissa, jossa 58 prosenttia suolinnuista on punaisella listalla.

Viime aikoina tavallisetkin suolajit kuten liro, niittykirvinen ja pajusirkku ovat vähentyneet, ja se on hänestä hyvin valitettavaa ja myös yllättävää.

”Se kertoo, että muutokset lajien elinympäristössä ovat laaja-alaisia.”

Nykyistä enemmän hänestä pitäisi tutkia sitä, miten hyvin soiden ennallistaminen auttaa suolintuja. Tämä koskee myös useita suojelualueita, joiden ulkopuolella olevat ojat kuivattavat suojeltuja soita ja heikentävät niiden laatua myös linnuille.

Lehikoinen on kokenut lintutieteilijä, joka vaikuttuu soista ja niiden lajeista. Erityisen vahvoja kokemuksia Lehikoiselle ovat kesäkuiset linjalaskennat linturikkailla avosoilla.

”Soiden lajit ovat toinen toistaan hienompia. Jänkäsirriäisten soidin on hyvin mieleenpainuvaa. Lajin säilymisestä Suomella on erityisvastuu, sillä valtaosa Euroopan kannasta pesii Suomessa.”

Aleksi Lehikoinen työskentelee Luonnontieteellisessä keskusmuseossa.
Aleksi Lehikoinen on lintutieteilijä ja Helsingin yliopiston alaisen Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Auta Suomi irti turpeesta!

Suomen soiden tilasta kertoo se, että yhdenkään suoluontotyypin ei nähdä kehittyvän parempaan, monimuotoisempaan suuntaan. Menetämme siis erilaisia soita ja samalla niiden lukuisia lajeja. Lopetetaan tämä ja autetaan Suomi irti turpeesta. Allekirjoita kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä!

Siirry allekirjoittamaan