Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Katse suoluontoon – mitä voimme tehdä sen pitämiseksi elossa?

Turpeen pitäminen suossa pitää suoluonnon elossa. Siksi turpeen kaivaminen on lopetettava ja soidensuojelua edistettävä. Keinoja siihen on olemassa, kirjoittaa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Kuva: Jorma Luhta

Suot tuottavat ihmisille elintärkeitä asioita. Suot ovat Suomen suurin hiilivarasto ja se, miten käytämme tai jätämme käyttämättä soita, on osa ilmastoratkaisua. Jos poltamme turpeen, vapautamme ilmaan hiiltä ja ilmasto kuumenee. Jos jätämme turpeen suohon, olemme askeleen lähempänä elinkelpoista ilmastoa.

Samalla pidämme turpeen siellä, missä on sen ehdottomasti järkevin paikka – suossa. Turpeen pitäminen suossa pitää suoluonnon elossa. Suon pinta saa säilyä eloisana ympäristönä, jossa sammalet, tupasvillat ja lakka kasvavat. Suolle löytää silloin tiensä näistä kasvista riippuvat perhoset, joiden tilanne on ailahdellut 2000-luvulla. Kun emme valuta ojia pitkin vettä pois soilta, ojat eivät myöskään koidu metsäkanalintujen poikasten kohtaloksi. Kun suot säilyvät soina, niillä pesii soiden linnusto ja niiltä löytävät ruokansa sekä soidinpaikkansa monet lajit.

Kun turpeen kaivaminen aloitetaan, suo kuivataan ja kuoritaan sen elollisesta pinnasta. Samalla suo tuhoutuu täysin. Turpeen kaivamisen päättymisen jälkeen alue palautuu hitaasti jos koskaan. Ennallistamalla voidaan auttaa suoluontoa toipumaan tai esimerkiksi perustaa alueelle lintukosteikko.

Yhdenkään suoluontotyypin kehityksen ei arvioida olevan positiivinen. Tämä tarkoittaa, että jos emme tee mitään, suoluonto jatkaa uhanalaistumista. Siksi on tärkeää, että soidensuojelua jatketaan suunnitelmallisesti ja soidensuojelun täydennysehdotus toteutetaan vähintään alkuperäisessä mittakaavassa. Vapaaehtoisuus on hyvä ensimmäinen työkalu: Useat maanomistajat haluavat suojella luontoa. Tätä varten on oltava riittävä rahoitus. Se voi perustua valtion budjetointiin ja saastuttaja maksaa -periaatteeseen, jossa suojelua rahoitetaan soiden tilaa heikentävästä toiminnasta perittävällä korvauksella.

Turpeen kaivaminen energiakäyttöön on yksi suoluontoa heikentävistä asioista. On selvää, että aikataulun turpeen polton lopettamiselle tulee olla pikainen. Turpeen kaivamisen lopettaminen auttaa suoluontoa, ilmastoa ja vesistöjä. Oikeudenmukaiseen siirtymään on erityisen hyvät mahdollisuudet juuri nyt, kun rahoitusta siihen on saatavilla myös EU:n kautta.

On mahdotonta sanoa, mitkä lajit täsmälleen ylläpitävät myös ihmislajin elämää maapallolla. On kuitenkin selvää, että lajien verkostot limittyvät. Pienet lajit, suuret lajit, lahottajat, saaliit ja saalistettavat, happea tuottavat ja hiilidioksidia sitovat lajit, lajit jotka ylläpitävät myös ihmiskehon immuniteettia. Me olemme osa luontoa ja jaamme saman tulevaisuuden muiden lajien kanssa.

Paloma Hannonen

Kirjoittaja Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija

Jaa sosiaalisessa mediassa

Auta Suomi irti turpeesta!

Suomen soiden tilasta kertoo se, että yhdenkään suoluontotyypin ei nähdä kehittyvän parempaan, monimuotoisempaan suuntaan. Menetämme siis erilaisia soita ja samalla niiden lukuisia lajeja. Lopetetaan tämä kannustamalla Suomi #irtiturpeesta - allekirjoita kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi!

Allekirjoita kansalaisaloite