Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tenojoen lohikantojen hoi­to­suun­ni­tel­mas­ta

Tenon lohikantojen suojelussa kannattaa panostaa ihmisen kalastuksen säätelyyn meressä ja joessa koskeloiden pyynnin sijasta.

Lohi (salmo salar). Kuva: NYS DEC / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Kuva: NYS DEC / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Lausuntopalveluun täytetty lomake

15.9.2020

Asia: VN/11509/2020

Lausunto Tenojoen lohikantojen hoitosuunnitelmasta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntomahdollisuudesta. Nostamme esiin seuraavat näkökohdat:

Hoitosuunnitelmassa on nostettu esiin minkkien, muiden kalojen ja koskeloiden loheen kohdistuva saalistus. Minkki on haitallinen vieraspeto ja sen pyytäminen on kannatettavaa. Sitä ei ole kuitenkaan taimenen ja koskeloiden vähentäminen. Sillä ei saada ainakaan pysyvää hyötyä. Lisäksi koskeloista tukkakoskelo on Lapissa harvalukuisempi ja rauhoitettu laji, eikä sen nuorten ja naaraspukuisten yksilöiden erottaminen isokoskeloista ole metsästystilanteessa helppoa.

Ihmisten tekemän kalastuksen säätely on ratkaisevaa. Esimerkiksi saaliskiintiöiden (vuorokausi- ja kausikiintiö) asettamisella voitaisiin parhaiten nopeuttaa lohikannan elpymistä.

Lisäksi jokiin tulevien lohien määrä riippuu lohen suojelun onnistumisessa Jäämerellä. Siinä tulee käyttää YK:n meriyleissopimuksen kutuvaltioperiaatetta ja rajoittaa meripyyntiä kiintiöillä.

Lausunnon valmisteluun osallistuivat toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt ja va. suojelupäällikkö Tapani Veistola, joka antaa tarvittaessa lisätietoja: p. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa