Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork)

Maataloudella on hyviä keinoja ja voimavaroja ratkaista myös keskeisiä ympäristöhaasteita, kuten luonnon köyhtyminen, vesien tila ja ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Pellolta pöytään -aloite muodostaa yhdessä biodiversiteettistrategian kanssa tähän hyvän pohjan.

E 83/2020 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

MmV Kirjallinen asiantuntijalausunto 10.9.2020

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork)

Maataloudella on hyviä keinoja ja voimavaroja ratkaista myös keskeisiä ympäristöhaasteita, kuten luonnon köyhtyminen, vesien tila ja ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Pellolta pöytään -aloite muodostaa yhdessä biodiversiteettistrategian kanssa tähän hyvän pohjan.

EU:n kesäisen budjettipäätöksen mukaan Suomen saamat maastaloustuet tulevat kasvamaan nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna. Maataloustuottajat saavat koko tukisumman – noin 2 miljardia euroa vuodessa. Nyt on kyse vain siitä mihin toimiin heitä kannustetaan.

Olisi tärkeää, että Suomi tukisi Pellolta pöytään -kannoissaankin EU:n biodivesiteettistrategiankin tavoitetta luomuoalan kasvattamiseksi 25 prosenttiin. Tämä tukee Suomen omia mahdollisuuksia lisätä luomualaa. Luomutavoite voisi olla korkeampikin, kuten 30 % (Future Nordic Diets, Kestävän maatalouden tiekartta). Luomun edistämiseen eivät riitä perusmuistiossa korostetut markkinaehtoiset keinot, vaan luomua tulee tukea CAPista.

Suomen tulee kannattaa myös ekologisten ei-tuottavien alojen EU:n 10 % tavoitetta eikä tämän CAP-ohjelmakauden varsin vapaaehtoista 5 % tavoitetta. Vapaaehtoisuus johti Suomessa tällä ohjelmakaudella siihen, että tavoitetta ei edes käytetä ekologiseen alaan kuin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Näin hyöty maatalousympäristön uhanalaisille lajeille on jäänyt hyvin pieneksi.

Hiilipitoisten ekosysteemien kestävä käyttö, suojelu ja ennallistaminen on avainasemassa maankäyttösektorin päästöjen hillinnässä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, näin myös Suomessa. Lisäksi positiivisia vaikutuksia saataisiin myös luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöihin. Toimia kannattaa tehostaa koko EU:ssa.

Suomen tulee tukea myös EU:n kemikaalien vähentämisen määrällisiä tavoitteita.

Lisätietoja

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola AT sll.fi, p. 0400 615 530

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa