Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto Suomen majavakantojen hoito ja hallinta -suunnitelmasta

Majavakantojen hoitosuunnitelman suunta on oikea. Luonnonsuojeluliitto haluaa lisää määrällisiä ja ajallisia tavoitteita euroopanmajavan leviämiselle.

Wilhelm v. Wrightin majava. Kansallisgallerian public domain.

31.8.2020

Suomen riistakeskukselle

Viitaten lausuntopyyntöönne 26.6.2020 asianro 190/03.01.2020

Luonnonsuojeluliiton lausunto Suomen majavakantojen hoito ja hallinta -suunnitelmasta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suunnitelma on hyvin tehty, perusteltu ja realistinen.

Suunnitelmaa voi parantaa vielä lisäämällä määrällisiä ja ajallisia tavoitteita euroopanmajavakannan leviämiseksi.

Euroopanmajavan pyyntikiintiötä kannattaa vähentää määrällisesti ja laajenemissuunnissa paikallisesti leviämisen nopeuttamiseksi.

Majavien aiheuttamissa vahingoissa kannattaa pohtia metsävakuutusten soveltamisalan laajentamista eläinvahinkoihin.

Viestintä ja sidosryhmätyö ovat asiassa tärkeitä. Kaikki asiassa olennaiset tahot eivät ole alueellisissa riistaneuvostoissa, joten majava-asioita kannattaa käsitellä tarvittessa myös alueellisissa suurriistafoorumeissa.

Suunnitelmassa ei ollut yhtenäistä vaikutusten arviointia mahdollisine kustannuksineen yms. Toimenpiteiden vaikutuksia oli kuitenkin arvioitu laadullisesti eri luvuissa. Myös sidosryhmäkysely työn aluksi oli hyvä keksintö.

Suunnitelmassa itsessään ei ollut väli- tai vuositavoitteita. Sitä tulisi arvioida ja päivittää kymmenen vuoden päästä.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä       Päivi Lundvall

puheenjohtaja    toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa