Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto ka­la­ta­lous­a­luei­den yleisavustuksen jakoperusteista

Kalatuuliviiri Jurmosta. TVe/SLL

Luonnonsuojeluliitto esittää luonnonhoidossa aktiivisille kalatalousalueille muita parempia yleisavutuksia. Myös kalatalousalueiden yhdistämisiin tulisi kannustaa.

3.8.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle

Luonnonsuojeluliiton lausunto kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Kalatalousalueiden yleisavustusten jakoperusteita koskevan nykyisen asetuksen jatkaminen on sinänsä ymmärrettävää, koska uusien käyttö- ja hoitosuunnitelmien teko on viivästynyt.

Toisaalta jo nyt yleisavustuksissakin kannattaisi panostaa pinta-alaa enemmän toimintaan, ei vain erikoisavustuksissa.

Metsästyspuolella on riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteissa palkittu myös aktiivisuudesta valvontatapahtumiin ja seurantoihin (esimerkiksi riistakolmioiden, peltokolmioiden ja vesilintulaskentapisteiden määrä) yms. Myös riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisia yhdistymisiä on kannustettu.

Luonnonsuojeluliitto esittää vastaavaa kannustetta kalatalousalueille valvontaan, seurantaan ja luonnonhoitotöihin. Tämän aktiivisuusbonuksen painoarvo voisi olla 15 prosenttia. Myös kalatalousalueiden yhdistämisiä kannattaisi tukea, jotta esimerkiksi vaelluskalojen esiintymisalueet mereltä jokiin saataisiin nykyistä paremmin samaan kalatalousalueeseen.

Lue lisää: https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/riistanhoitoyhdistykset-aktivoituneet-maararahaa-lisataan-ja-vapaaehtoisia-yhdistymisia-tuetaan

Lisätietoja

  • Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola (a) sll.fi, p. 0400 615 530

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Erityisasiantuntija / Suojelupäällikön sijainen (9.9.-1.10.) Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa