Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Muikkuverkot tappoivat nuoren saimaannorpan – verk­ko­ka­las­tus­ra­joi­tuk­set riit­tä­mät­tö­mät

Erityisesti saimaannorpan kuutteja suojelevat verkkokalastusrajoitukset päättyivät 30. kesäkuuta. Metsähallituksen mukaan ensimmäisestä kuutin verkkokuolemasta ilmoitettiin 27.7.2020. Naaraskuutti oli kuollut muikkuverkkoon eteläisellä Saimaalla.

Saimaannorppa. Kuva: Vesa Ala-Hakula
Saimaannorppa. Kuva: Vesa Ala-Hakula

Heinäkuu on saimaannorpan kuuteille niiden elämän vaarallisinta aikaa, sillä verkoilla saa kalastaa norppien keskeisimmilläkin elinalueilla. Muikkuverkoilla on edelleen sallittua kalastaa läpi vuoden, vaikka nekin ovat norpille vaarallisia.

Keväiset verkkokalastusrajoitukset ovat riittämättömät, sillä norppien verkkokuolemat ovat nyt siirtyneet heinäkuulle. Kesällä 2019 viisi kuuttia koki tukehtumiskuoleman kalaverkkoihin heinäkuussa verkkokalastusrajoitusten päättymisen jälkeen.

“Saimaannorpan suojaksi laaditut kalastusrajoitussopimukset ja -asetus eivät nykyisellään riitä suojelemaan ainutlaatuista norppaamme Saimaalla ja turvaamaan sen kannan riittävää kasvua. Rajoitukset ovat puutteelliset ajallisesti, alueellisesti ja pyydystyyppien suhteen. Verkkokalastuksen norpalle aiheuttama ahdinko ei ole kadonnut mihinkään”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

Myös norpille vaarallisten löysänieluisten katiskojen määrä Saimaalla on taas kasvussa, vaikka ne ovat ympärivuotisesti kiellettyjä saimaannorpan keskeisimmällä levinneisyysalueella. Lisäksi norppia kuolee verkkoihin ympäri vuoden.

Viime talven huonon pesimäkauden ja yleistyvien leutojen talvien takia on entistä tärkeämpää estää saimaannorppien kalanpyydyskuolemat. Jokainen norpan kalanpyydyskuolema on liikaa ja vaikeuttaa kannan kasvua kohti suotuisan suojelun tasoa.

Kuolleiden saimaannorppien määrän on arvioitu olevan todellisuudessa lähes kolme kertaa havaittua suurempi, sillä vain osa saimaannorpan kuolleisuudesta tulee tietoon. Tämä koskee myös kalanpyydyksiin kuolleita.

Luonnonsuojeluliitto vetoaa kaikkia Saimaalla kalastavia osallistumaan kuuttien ja aikuisten norppien suojeluun.

“Jättäkää kaikki verkot sekä löysänieluiset katiskat laskematta veteen. Kalastakaa norppaturvallisilla pyydyksillä. Niitä ovat tiukkanieluiset katiskat, vieheet ja onget. Kaupassa, kalatiskillä ja ravintolassa asioidessa on myös hyvä varmistaa, että myytävä kala on pyydetty norppaturvallisesti”, Kaarina Tiainen vetoaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) asettama laajapohjainen työryhmä laatii parhaillaan esitystä pyydysrajoituksista seuraavaksi viideksi vuodeksi. Luonnonsuojeluliitto esittää, että saimaannorpan koko elinalue on saatava vapaaksi norpalle vaarallisista pyydyksistä ympärivuotisesti.

Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen, ja sen kanta on pirstoutunut Saimaan eri vesistöalueille. Norppia on viimeisen kanta-arvion mukaan noin 410 yksilöä. Tämä ei ole vielä suotuisan suojelun taso, eikä saimaannorpan sukupuuton uhka ole väistynyt. Viime talvena saimaannorpan pesintäolosuhteet olivat vaikeat. Syntyneitä kuutteja löytyi vain noin 40, joista kuolleita oli kymmenen.

 

Lisätiedot:

Hanne Kosonen, saimaannorppatiedottaja, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry,
p. 040 194 1885, hanne.kosonen@sll.fi

Kaarina Tiainen, saimaannorppa-asiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto ry,
p. 050 530 3270, kaarina.tiainen@sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa