Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Makien metsät vaarassa kadota

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Korkeasaaren eläintarha tiivistävät yhteistyötään metsiensuojeluhankkeen käynnistyessä Madagaskarilla ensi vuonna.

Uudessa hankkeessa suojellaan myös vareja. Kuva: Laura Blomberg/Luonnonsuojeluliitto

Korkeasaaressa asuvan mustamakiparin luonnossa elävien sukulaisten tulevaisuus Madagaskarilla on uhattuna. Ainutlaatuisten lajien monimuotoisuus on täysin riippuvaista laajoista metsäelinympäristöistä. Luonnonsuojeluliiton uudessa suojeluhankkeessa tarkoituksena on vähentää metsäkatoa Torotorofotsyn suojelualueella yhteistyössä paikallisten ihmisten kanssa ja lisäksi arvioida metsissä eläviä makien määrää.

Metsäkadon syyt ovat aina monimutkaisia, muistuttaa Luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyökoordinaattori Laura Blomberg.

”Tällä hetkellä paikallisen, luonnonsuojelualueella asuvan muutaman tuhannen ihmisen yhteisön energian käyttö perustuu lähes täysin polttopuuhun ja puuhiileen. Tiukatkaan suojelutoimenpiteet eivät riitä, jos paikallisilla ei ole vaihtoehtoja laittomille toimeentulon lähteille, kuten kaskeamiselle. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä paikallisen väestön kanssa ja kehitetään parempia toimeentulon tapoja, jotka myös vähentävät tarvetta metsien kestämättömälle käytölle”, Blomberg kertoo.

Vuosina 2021–2024 toteutettavassa hankkeessa suojellaan Madagaskarin itäisen ylänköalueen sademetsävyöhykkeellä sijaitsevan Torotorofotsyn suojelualueen jäljellä olevia metsiä. Suojelutoimet hillitsevät lisäksi ilmaston kuumenemista ja sen vaikutuksia, koska metsäalueet ja puusto muodostavat huomattavan hiilivaraston. Metsät tarjoavat turvaa paikallisille yleistyviä sään ääri-ilmiöitä vastaan.

Korkeasaaren eläintarha tarjoaa osarahoituksen lisäksi hankkeelle eläinasiantuntemusta.

”Haluamme tehdä entistä enemmän yhteistyötä uhanalaisten lajien suojelussa luonnossa. Pääsemme henkilökohtaisesti kartoittamaan makipopulaatioita Madagaskarilla ja voimme entistä paremmin kertoa eläintarhan oman makiparin luona, miten muut makilajit pärjäävät luonnossa”, kertoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

Metsistä etsitään esimerkiksi leveäkuonokobombaleita (Prolemur simus) ja vareja (Varecia variegata), jotka on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi Kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö IUCN:n päivitetyssä uhainalaisuusluokituksessa.

”Korkeasaaren ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyön tavoitteena on ehkäistä lajien sukupuuttoa. Uhanalaisten lajien suojelussa tärkeää on ihmisten ymmärryksen lisääminen käynnissä olevasta elinympäristöjen kadosta, ja yksi lajien suojelun tapa onkin tarhaus ja erilaiset luontoonpalautushankkeet”, Nina Trontti sanoo.

Käynnistyvän hankkeen käytännön toiminnoista Madagaskarilla vastaa paikallinen yhteistyökumppani Association Mitsinjo, ja hankkeen päärahoittaja on Suomen ulkoministeriö. Suomen luonnonsuojeluliitto on tehnyt Torotorofotsyn kosteikkoalueen suojelua vuodesta 2015 alkaen ja Korkeasaaren eläintarha on tukenut erittäin uhanalaisen kultamantella-sammakon suojelua usean vuoden ajan. Kosteikoilla elävän sammakon voit nähdä myös Korkeasaaressa.

 

Kuvat:

Mediat voivat ladata artikkelin yhteyteen kuvia täältä. Katsothan kuvan nimestä myös kuvaajan nimen.

 

Lisätietoja:

Laura Blomberg, kehitysyhteistyökoordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, + 358 40 144 0291, laura.blomberg(a sll.fi

Nina Trontti, johtaja, eläintenhoito ja suojelu, Korkeasaaren eläintarhan säätiö, +358 50 511 8118, nina.trontti(a)korkeasaari.fi

 

Lisätietoja

Kehitysyhteistyökoordinaattori, ilmastorahastokoordinaattori Laura Blomberg

  • +358 40 144 0291
  • laura.blomberg(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa