Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto kaupunkien ve­sien­hoi­toa­vus­tuk­sis­ta

Ympäristöministeriö tehtailee asetuksia erilaisten vesienhoitotukien maksamiseksi. Nyt olivat vuorossa kaupungit.

25.6.2020

Asia: VN/7037/2020

Luonnos asetukseksi kaupunkien vesien hallintaa ja haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta

Yleiset kommenttinne asiasta:

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa esitystä, joka edistää vesien hyvää tilaa.

Lausuntonne luonnoksista asetukseksi ja perustelumuistioksi:

Olisi hyvä, jos asetus voisi olla voimassa pitempäänkin.

Mikromuovit kannattaisi mainita soveltamisalassa erikseen.

Valtion tutkimuslaitokset ja Metsähallitus voisivat mielestämme olla hankeissa mukana.

Tuesta pitää luonnollisesti raportoida ja sen käyttöä pitää voida valvoa.

Tässä asetuksessa kannattaa luonnollisesti ottaa huomioon myös kaikki se, mitä monien muiden vastaavien tukiasetusten tämänkeväisillä lausuntokierroksilla on tukijuridiikasta ja hallinnoinnista esille tullut.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa