Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon ja merienhoidon jär­jes­tä­mi­ses­tä annetun lain muuttamisesta

Ympäristöministeriö helpottaa maatalouden vesiensuojelua hankkimalla maanviljelijöille esimerkiksi kipsiä. Se on Luonnonsuojeluliiton mielestä hyvä.

HE 60/2020 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

YmV 26.5.2020

Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys on hyvä ja perusteltu. Se luo oikeudelliset puitteet vesien suojelua edistävien toimien tukemiseksi vesienhoidon tehostamisohjelmasta (esimerkiksi peltojen kipsikäsittely). Tukea voisi saada hyvin laaja ja monipuolinen toimijajoukko. Tämä kaikki on vesiemme tilan parantamisen kannalta todella tarpeellista.

Kun ELY-keskus toimittaa tarvittavat tavarat ja palvelut toimenpiteiden tekijöille, se vähentää heidän hallinnollista taakkaansa. Toimijoiden ei näin tarvitse selvittää mistä tavaroita ja palveluja saa, hankkia ja maksaa niitä eikä hoitaa asiaan liittyvää taloushallintoa. Tämä helpottaa suuresti toimenpiteiden käytännön toteuttamista ja edistää niiden käyttöönottoa. Siksikin toisena

lainsäädäntövaihtoehtona olleen valtionavustuslain vaihtoehdon hylkääminen on perusteltua.

Lisätietoja

  • erityisasiantuntija Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa