Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to tukee EU:n suunnitelmaa luonnon köyhtymisen py­säyt­tä­mi­sek­si 

Euroopan komissio julkaisi tänään suunnitelman luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää sitä hyvänä avauksena, joka tulee ottaa huomioon myös kotimaisessa suojelutyössä.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että luonnon köyhtyminen on suuri uhka myös ihmisen hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle. Suojelutoimet tulevat halvemmaksi kuin niiden laiminlyöminen.

“Luonnonsuojeluliiton mielestä on hienoa, että luonnon köyhtyminen halutaan pysäyttää EU:n alueella vuoteen 2030 mennessä lisärahoituksen ja moninaisten tavoitteiden avulla”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Komissio esittää, että EU:n suojelualueverkostoa kasvatetaan 30 prosenttiin maa- ja merialueista. Suojelualueista kolmasosan pitää olla tiukasti suojeltuja. Euroopan viimeisten vanhojen metsien suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. Suojelualueiden lisäksi varsinkin soiden ennallistamista lisätään. Muun muassa patojen pilaamia virtavesiä kunnostetaan 25 000 kilometriä. Luonnonsuojeluun tulee satsata yhteensä 20 miljardia euroa vuodessa.

EU:n uudet tavoitteet on tärkeää ottaa huomioon kaikessa kotimaisessa suojelutyössä. Ajankohtaisia hankkeita ovat luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset sekä maatalouden ja muiden EU-tukien valmistelu.

Komissio esittää myös, että maataloudessa luomutuotantoa lisättäisiin 25 prosenttiin sekä myrkkyjen käyttöä vähennettäisiin 50 prosenttia ja lannoitteita 20 prosenttia. Lisäksi 10 prosenttia maatalousalueista täytyy muuttaa monimuotoisemmaksi muun muassa pölyttäjiä ajatellen. Myös Pellolta pöytään -strategian ja maataloustukien täytyy tukea biodiversiteettistrategiaa.

“Esimerkiksi maa- ja metsätalouden käytäntöjä voidaan muuttaa kannustimilla ongelmasta ratkaisuksi”, sanoo erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Suojeluasiantuntija Hanna Ahon mukaan on hienoa, että EU:ssa käytettävän bioenergian kestävyyteen tartutaan uudelleen osana EU:n biodiversiteettistrategiaa.

“Nykyisen uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit ovat silkkaa viherpesua ja tuhoavat metsiä ympäri maailmaa. Niihin tarvitaan parannuksia erityisesti metsäbiomassan osalta, jotta järeää puuta, kantoja, lahopuuta tai jalostuskelpoista kuitupuuta ei ohjata polttoon. Tämä tulee huomioida myös lainsäädännön soveltamisessa Suomessa.”

Luonnonsuojeluliitto iloitsee lisäksi siitä, että EU ottaa vastuuta maailman metsistä. Komissio lupaa esittää vuonna 2021 uutta lainsäädäntöä ja muita toimenpiteitä metsäkadon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien tuotteiden kaupan pysäyttämiseksi ja minimoimiseksi EU:n sisällä. Komissio haluaa myös tehostaa jäljellä olevien vanhojen metsien suojelua.

 

Lisätietoja:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, harri.holtta(a)sll.fi, p. 040 722 9224

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, hanna.aho(a)sll.fi, p. 040 628 9495  (ilmasto)

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, paloma.hannonen(a)sll.fi, p. 050 532 3219 (metsät ja suot)

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola(a)sll.fi, p. 0400 615 530 (maatalous)

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita luonnolle!

Turvataan yhdessä ainutlaatuinen luontomme ja sen monimuotoisuus tuleville sukupolville. Yleislahjoitukset ohjataan ajankohtaisimpaan ja kiireellisimpään suojelutyöhön.

Tee kertalahjoitus Suomen luonnolle