Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja ra­ken­ne­po­li­tii­kan rahastoja koskevan lain­sää­dän­nön uudistamisesta

Rakennerahastolakien uudistuksessa SLL haluaa parantaa ympäristön huomioon ottamista ja maakunnan yhteistyöryhmän asemaa.

EU:n ympäristörahoitus on puutteellista.
Raha ratkaisee luonnonsuojelussakin.

Lausuntopalvelun nettilomakkeella TEM:ille annettu lausunto.

19.5.2020

Asia: VN/6450/2019

Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

 

II  Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (Toimeenpanolaki)

2.2 § kaksi muutosesitystä

1) vahvistetaan ”kestävää” kasvua

3) parannetaan ”ympäristön” laatua

– ”Elinympäristö” on ohjelman soveltamisalan kannalta epäselvä ja liian suppea käsite. ”Ympäristö” on selvempi ja laajempi. Se tulkitaan usein ihmisen elinympäristöksi, joka jättäisi pois myös luonnonympäristöt. Ne taas ovat tärkeitä European Green Dealin ympäristötavoitteiden saavuttamiselle (esim. vesien hyvä tila, luonnon köyhtymisen pysäyttäminen ja ilmastotavoitteet).

 

15 § Maakunnan tehtäviin

6) ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi mainittava sopeutuminen

– ja elinympäristö -> ympäristö

18 §

MYRin asemaa tulisi vahvistaa lisäämällä 18.1 §:n loppuun alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelman hyväksyminen.

 

Yva-jaosto olisi syytä asettaa pakolliseksi hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi laajemmalla asiantuntemuksella.

 

IV   Mitä muuta haluatte sanoa alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta?

 

Kansalaisten ympäristöoikeudet – saada tietoa, osallistua ja hakea muutosta ympäristöä koskeviin päätöksiin – tulisi varmistaa PL 20 §:n hengessä myös sellaisia rahoituspäätöksiä vastaan, jotka johtaisivat ympäristölaisäädännön vaarantumiseen.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO

Toimeksi saaneena

Veistola Tapani

erityisasiantuntija

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa